Bezpečnost potravin

SVS při společné kontrole s celníky v areálu SAPA odhalila prodej více než 300 kg nevyhovujících potravin a týrání prodávaných ryb

Vydáno: 3. 2. 2022
Autor: SVS

Výsledek kontroly SVS

Státní veterinární správa (SVS) ve spolupráci s Celní správou České republiky odhalila v jedné z prodejen v pražské tržnici SAPA více než 300 kg živočišných produktů neznámého původu. Konzumace takových produktů je velmi riziková. Provozovateli bude v přestupkovém řízení uložena pokuta. Za výše popsaná porušení umožňuje legislativa uložit pokutu až ve výši 50 milionů Kč.

Prodejce nabízel k prodeji více než 100 kg drůbeže bez jakékoliv identifikace a dokladů o původu.  Na místě bylo dále uloženo 75 kg masných výrobků, rovněž bez identifikačního označení a dokladů. V mrazicím zařízení prodejce uchovával v nevhodných hygienických podmínkách 80 kg neoznačených zmrazených produktů rybolovu. Jednalo se o ryby, sépie, chobotnice, krevety a také několik kilogramů dalších produktů – například vepřových střev a kůží. Veterinární inspektoři produkty na místě znehodnotili obarvením a nařídili neškodné odstranění celkem 316 kg produktů.

Prodejce nabízel k prodeji také živé ryby. Ty byly umístěny v příliš malých a přeplněných kádích s nedostatečným okysličením vody. Ryby byly namačkány na sobě a nemohly se pohybovat. Některé ležely nehybně na boku. Veterinární inspektoři prodejci nařídili okamžité přemístění ryb do větších nádob, zajištění vyššího okysličení vody a usmrcení několika kusů ryb v nejhorším zdravotním stavu, aby nepokračovalo jejich utrpení.

Uváděním potravin neznámého původu na trh se prodejce dopustil vážných porušení předpisů. Nebylo totiž možno ověřit, kde byla zvířata chována, zda byla zdravá, či jim byla podávána léčiva. Nebyl znám nákazový stav v chovu, ani nebylo možno zjistit, jestli byla posouzena zdravotní nezávadnost masa. 

Ve věci týrání ryb bude případ předán místně příslušnému městskému úřadu, v jehož pravomoci je vedení přestupkového řízení.

Při společné kontrole, při níž celníci využívali své pravomoci a zastavovali vozidla jedoucí do areálu a z areálu, bylo zjištěno také pochybení při identifikaci přepravovaných potravin rostlinného původu. Tento případ SVS dál předá Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI), v jejíž kompetenci je tento přestupek řešit. Celníci rovněž ten den lustrovali kontrolované osoby v databázi dlužníků a podařilo se jim vybrat dlužnou částku tři tisíce korun.

Státní veterinární správa spolupracuje s Celní správou České republiky při kontrolách přepravy potravin i problematických prodejců dlouhodobě. Vzájemná spolupráce je velmi přínosná a efektivní.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS