Bezpečnost potravin

SVS při splnění přísných pravidel umožní prodej drůbeže do malochovů

Vydáno: 4. 2. 2021
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že od 15. února dochází ke změně mimořádných veterinárních opatření platných pro celou Českou republiku v souvislosti s výskytem ptačí chřipky na jejím území. Na základě odborného posouzení situace a diskuse s chovatelskými svazy od poloviny měsíce dojde ke zmírnění zákazu prodeje živé drůbeže a jejích přesunů z evidovaných do neevidovaných chovů. Prodej a přesuny budou možné, ale pouze za dodržení striktních pravidel biologické bezpečnosti. Až do výše uvedeného data je stále prodej živé drůbeže do neevidovaných chovů zcela zakázán.

Prodat nebo dodat neevidovanému chovateli z  evidovaného chovu bude možné maximálně 500 kusů živé drůbeže. Kupující i prodávající budou muset uchovávat doklady týkající se prodeje nebo dodání drůbeže po dobu jednoho měsíce. Každý zahájený prodej z hospodářství bude nutné ze strany prodávajícího chovatele předem hlásit místně příslušné krajské veterinární správě a to nejpozději 24 hodin předem.

Obdobná pravidla budou kromě prodejců platit také pro schválené přepravce, kteří budou muset o zahájení rozvozu živé drůbeže informovat KVS opět 24 hodin předem. Zároveň budou muset předložit plán rozvozu. Povinnost uchovávat po dobu jednoho měsíce obchodní doklady týkající se rozvozu a ty na vyžádání předložit veterinárním inspektorům se bude vztahovat i na přepravce.

„Cílem změny opatření je umožnit komerčním chovům v začínající sezóně pro ně ekonomicky významný prodej a drobnochovatelům naopak nákup drůbeže pro jejich chovy, a přitom neohrozit vývoj nákazové situace v zemi,“ vysvětlil změnu ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Zákazy svodů, výstav a trhů živé drůbeže a ptáků jakož i zákaz chovat drůbež ve volném výběhu u evidovaných (větších komerčních) chovů zůstává nedotčen.

V České republice byla od začátku roku potvrzena tři ohniska ptačí chřipky v drobnochovech drůbeže, ve třech případech byla nákaza potvrzena také u volně žijících ptáků. O zhoršující se nákazové situaci v Evropě svědčí také informace ze zahraničí. Od začátku roku se počet nově vyhlášených ohnisek v chovech drůbeže a ptáků přiblížil čtyřem stovkám. Ve více než 130 případech nahlásily země EU výskyt nákazy u volně žijícího ptactva.

Více informací o nákaze a aktuální nákazové situaci je k dispozici na webu SVS.

 

Petr Majer
zástupce tiskového mluvčího

Zdroj: SVS


Foto: Shutterstock