Bezpečnost potravin

Světový den boje proti vzteklině

Vydáno: 25. 9. 2020
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Jako každoročně si organizace zodpovědné za zdraví lidí a zvířat po celém světě připomínají 28. září „Světový den boje proti vzteklině“ (World Rabbies Day). V řadě zemí včetně ČR sice již vzteklina bezprostřední hrozbou není, riziko opětovného zavlečení nákazy na naše území však stále existuje. Proto dále pokračuje preventivní monitoring Státní veterinární správy (SVS), v jehož rámci jsou vyšetřována uhynulá volně žijící zvířata (zejména lišky), za prvních 6 měsíců letošního roku bylo vyšetřeno téměř 2000 zvířat.

Při této příležitosti je vhodné připomenout, že v ČR všichni psi, lišky a jezevci držení v zajetí musí být ve stáří 3 až 6 měsíců očkováni a následně přeočkováni proti vzteklině. I nadále platí také povinnost předvést zvíře, které poranilo člověka, k vyšetření veterinárním lékařem 1. a 5. den po poranění. Za první pololetí letošního roku dosud soukromí veterinární lékaři nahlásili SVS vyšetření téměř 800 zvířat, která poranila člověka. Ani v jednom případě nebylo zjištěno, že by zvíře vykazovalo klinické příznaky onemocnění. Zda jsou psi očkování proti vzteklině, je dlouhodobě součástí kontrol veterinárních inspektorů v chovech psů.

V loňském roce kontroly SVS zjistily chybějící či neplatnou vakcinaci ve 360 případech. Za nesplnění povinnosti může být chovateli uložena pokuta do výše až 20 000 Kč,“ uvedl Zbyněk Semerád, ústřední ředitel SVS.

V některých evropských státech se vzteklina stále vyskytuje. Toto riziko platí také pro řadu mimoevropských zemí, kde představují velký problém především toulaví psi. Proto SVS opakovaně v posledních letech nabádá české turisty k opatrnosti. SVS také dlouhodobě varuje před dovozy psů neznámého původu ze zemí s výskytem vztekliny. Evropská komise před časem představila svůj cíl vymýtit vzteklinu na celém území EU do roku 2030. Některé evropské země vynakládají nemalé finanční prostředky pro udržení statusu země prosté vztekliny, například sousední Slovensko a Polsko stále provádí orální vakcinaci u lišek.

Poslední případ vztekliny v ČR byl u lišky zaznamenán před více než 18 lety. Pokud jde o domácí zvířata, byla posledním nakaženým zvířetem kočka v roce 2001. Nákazu se podařilo v ČR de facto vymýtit hlavně díky povinnému očkování psů zavedeném již v roce 1953 a zejména pak díky programu orální vakcinace lišek proti vzteklině (v letech 1989 až 2009). Příznivá nákazová situace zajistila v roce 2004 pro ČR status země prosté vztekliny.

Vzteklina je virové onemocnění teplokrevných živočichů, včetně člověka, které napadá nervový systém a končí smrtí. K přenosu onemocnění dochází prostřednictvím infikovaných slin, nejčastěji v důsledku pokousání nakaženým zvířetem, případně kočičím škrábnutím. Inkubační doba kolísá od několika dnů až po několik měsíců. Propuknou-li příznaky onemocnění spočívající ve změnách chování, agresivitě či nekontrolovaných křečích, končí onemocnění vždy smrtí.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS