Bezpečnost potravin

Světový den bezpečnosti potravin: Bezpečnost potravin – záležitost každého z nás

Vydáno: 5. 6. 2020
Autor: KM EFSA

Světový den bezpečnosti potravin se slaví 7. června.

 

„Bezpečnost potravin – záležitost každého z nás”, to je téma letošního Světového dne bezpečnosti potravin, který budeme slavit dne 7. června 2020. Abychom mohli čelit probíhajícím klimatickým změnám a zvládat celosvětové systémy výroby a dodávek potravin, které mají dopad na spotřebitele, průmysl a celou naši planetu, musí každý z nás dodržovat zásady bezpečnosti potravin, a to nyní i v budoucnosti. 

Regulační systém EU i ČR dnes zaručuje velmi vysokou úroveň bezpečnosti potravin, ale bezpečnost potravin nelze považovat za automaticky zaručenou. Akce související se Světovým dnem bezpečnosti potravin, které vyzývají k dalšímu zvýšení bezpečnost potravin a omezení světového nárůstu nemocí z potravin, jsou proto letos zaměřeny na 3 klíčové oblasti: sdílená odpovědnost v oblasti bezpečnosti potravin, podpora přístupu “Jedno zdraví” a udržitelné potravinové systémy. 

V Evropě existuje sdílená odpovědnost v celém potravinovém řetězci (od vidlí po vidličku), která zajišťuje jeden z nejvyšších standardů bezpečnosti potravin na světě.

 • Správné hygienické postupy v potravinářském a zemědělském sektoru pomáhají snižovat výskyt a šíření chorob způsobených potravinami.
 • Vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin pomáhá spotřebitelům při výběru zdravých a bezpečných potravin a také zvyšuje jejich poptávku po takovýchto potravinách.
 • Národní i evropští hodnotitelé a manažeři rizik spolupracují, aby zajistili spolehlivý vědecký základ pro rozhodování o bezpečnosti potravin.
 • Vlády, výrobci potravin, akademická obec, odborníci, nevládní a mezinárodní organizace mohou společně bojovat proti rizikům bezpečnosti potravin.
   

Úřad EFSA podporuje zavedení přístupu “Jedno zdraví”, protože zvyšuje bezpečnost potravin.

 • Zdraví lidí je spojeno se zdravím zvířat a životním prostředím.
 • Pandemie COVID-19 je včasným připomenutím, že patogeny přenosné ze zvířat na člověka přímým kontaktem nebo potravou, vodou a životním prostředím mají dopad na veřejné zdraví a sociálně-ekonomickou situaci.
 • Přístup EU “Jedno zdraví” zlepšuje včasnou detekci a monitoring, bojuje proti hrozbě antimikrobiálně rezistentních zoonotických infekcí, proti patogenním bakteriím na ovoci a v zelenině z kontaminované půdy nebo vody, a proti patogenním mikroorganismům v potravinách, které pocházejí ze zvířat.
   

Investice do udržitelných potravinových systémů se vyplatí, a proto si EU klade za cíl podporovat udržitelné prostředí pro bezpečné potraviny.

 • Naše potraviny pochází z naší krajiny, řek a moří, takže udržování naší půdy, vzduchu a vody čisté a vhodné pro život je zásadní.
 • EU má jedny z nejvyšších standardů dobrých životních podmínek zvířat na světě.  Bezpečnost potravinového řetězce je ovlivněna tím, jak lidé léčí zvířata, zejména zvířata produkující potraviny, protože stresové faktory a špatné životní podmínky mohou vést ke zvýšené náchylnosti zvířat k chorobám.
 • EFSA, její partneři z EU a národní partneři spolupracují na poskytování bezpečných a udržitelných potravin pro vhodný příjem živin, protože to dlouhodobě podporuje lidské zdraví a rozvoj.

Výsledky z průzkumu „Eurobarometer„: 

 • Zatímco 2 z 5 Evropanů se zajímají o bezpečnost potravin, pouze 1 z 5 říká, že je to jeho hlavní zájem při výběru potravin; 43% si myslí, že předpisy zajišťují, že potraviny jsou bezpečné.
 • Hygiena potravin (68%) i zdraví zvířat (65%) patří k nejznámějším tématům v oblasti bezpečnosti potravin v EU.
 • Nejčastější obavy o bezpečnost potravin představuje zneužívání léků u hospodářských zvířat (44%), rezidua pesticidů v potravinách (39%) a znečišťující látky ze životního prostředí (37%).
 • Dva ze tří Evropanů tvrdí, že alespoň jednou za život změnili své spotřební chování v reakci na informace o bezpečnosti potravin.    
  Zdroj: Eurobarometer on food safety in the EU, 2019.

 
Každý, kdo je zapojen do výroby potravin, má také zodpovědnost a svou roli v zajištění bezpečnosti potravin. Zapojte se do oslav Světového dne bezpečnosti potravin.

EFSA & @FAOWHOCodex budou v pondělí 8. června v 15 CEST pořádat živou relaci Otázky a odpovědi na Twitteru. Připojte se k diskusi pomocí tohoto odkazu:
 #AskEFSA #SaveTheDate #FoodSafety #WFSD pic.twitter.com/KhfGCBDMI5  

 
Podrobné informace ke Světovému dni bezpečnosti potravin od Úřadu EFSA naleznete zde:
https://www.efsa.europa.eu/en/news/food-safety-everyones-business-now-and-future-celebrating-world-food-safety-day

 
Články ke Světovému dni bezpečnosti potravin publikované na webu bezpecnostpotravin.cz: