Bezpečnost potravin

Studie zkoumající příčiny černání karotky

Vydáno: 23. 6. 2011
Autor: Ing. Šárka Vondrášková

Britští výzkumníci realizovali projekt, který zjišťoval příčiny černání karotky způsobeného viry, které přenášejí mšice.

     Po získání výsledků projektu britské organizace HDC (Horticultural Development Council) ukazujících, že vnitřní černání u karotky je spojeno s viry virové strakatosti mrkve (CMD – carrot motley dwarf complex), může karotka vyžadovat bedlivější sledování.

     Tato studie učinila závěr, že vnitřní černání karotky není spojeno s virem PYFV (parsnip yellow fleck virus) – semipersistentním virem přenášeným mšicemi, proti němuž je zaměřena většina současných ochranných opatření proti mšicím u karotky.

     Namísto toho zjistila, že vnitřní černání je spojeno s přítomností virů CMD – nejobvykleji v kombinacích zahrnujících virus CMoV (carrot mottle virus).

     Výzkumníci byli vyzváni, aby uskutečnili projekt pod názvem „Symptomatic survey of virus complexes“ poté, kdy pěstitelé začali trpět významnými ztrátami plodiny vyplývajícími z této situace.

     Poradci pro karotku zjistili, že tato situace byla evidentní u regionálního viru „hot spots“ a ukázala se navíc v listových symptomech a krnění kořenů.

     Projekt HDC se proto zaměřil na určení rozsahu tohoto problému a virů, které byly s tímto spojeny. Konzultant na kořenové plodiny řekl, že zjištění projektu byla významná kvůli persistentní povaze virů CMD. Mšice přenášející CMD viry zůstávají infekční po celý svůj život. Proto programy ochrany proti mšicím – pro potlačování obou virů CMD a PYFV – budou muset být modifikovány. Bude třeba prodloužit období ostražitosti s rozsáhlejším sledováním aktivity mšic pro rozhodování na základě integrované ochrany proti škůdcům.

Horticulture Week, 2011, 29 April, s. 25
http://www.nzpk.cz/objednavka-reprograficke-sluzby/