Česky
Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 11000, tel.: 221 811 111, e-mail: info@mze.cz

Uživatelský přístup

 
 

Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 11
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)

Přidat článek Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Stravovací zařízení pod dohledem pražských hygieniků

Vydáno: 13.12.2017
Tisk článku
Autor: HSHMP
Tisková zpráva HSHMP ze dne 13. 12. 2017.Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se v rámci své činnosti, v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zaměřuje na kontroly fyzických i právnických osob poskytujících stravovací služby. Místem kontroly mohou být například restaurace či jídelny.

V období od 1. 1. do 30. 11. letošního roku vykonala HSHMP celkem 2.441 kontrol a to ve 2.198 stravovacích zařízeních. Kontroly pražských hygieniků se uskutečnily zejména v restauracích, provozovnách závodního stravování, kavárnách, ale také ve stáncích s občerstvením. Za zjištěné nedostatky pak v těchto 11 měsících roku 2017 pražští hygienici udělili celkem 268 finančních sankcí v celkové výši 1.525.000 Kč. Za méně závažné nedostatky dostali provozovatelé také 10 napomenutí.

„Důležitou součástí státního zdravotního dozoru, který na území hlavního města realizujeme, je rovněž odběr vzorků pokrmů a také surovin k jejich výrobě k následným laboratorním analýzám. Ty ověřují zejména mikrobiální, chemickou a senzorickou nezávadnost,“ doplňuje informace ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek s tím, že zatím bylo odebráno 359 vzorků, z nichž 8 bylo nevyhovujících.

Mezi nejčastější nedostatky, které pražští hygienici dosud zjistili, patří pochybení v označování rozpracovaných pokrmů, polotovarů a cukrářských výrobků, dále šlo o pochybení v obecných požadavcích na potravinářské prostory, v požadavcích na stav a konstrukci a instalaci zařízení ve styku s potravinami, v nedostatečné provozní hygieně a také v nedodržování postupů založených na zásadách HACCP (preventivní systém stanovení kritických kontrolních bodů, který je nástrojem zajištění a řízení kvality a zdravotní nezávadnosti potravin během všech činností, které souvisejí s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem finálnímu zákazníkovi, tedy spotřebiteli). Při zjištění nedostatků byla ze strany HSHMP stanovena nápravná opatření. „K okamžitému uzavření provozovny jsme byli nuceni přistoupit v 9 případech,“ dodává šéf pražských hygieniků Jarolímek.


V Praze dne 13. prosince 2017
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel