Bezpečnost potravin

Stav hraboše polního v červnu 2023

Vydáno: 4. 7. 2023
Autor: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock

Z výsledků dat Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) vyplývá, že v červnu došlo celorepublikově k mírnému zvýšení stavu populací hraboše polního v porovnání s květnem. Průměrný počet 208 aktivních východů z nor na hektar tak dosáhl prahu škodlivosti. V krajích Olomoucký a Zlínský se však hodnoty populací pohybovaly nad úrovni 2,7 a 2,8násobku prahu škodlivosti. Nově byly potvrzeny lokální škody hrabošem i v některých okresech středních Čech.

V průběhu června bylo odpozorováno okolo 580 porostů jařin a víceletých kultur (krmné plodiny, travní porosty, sady a vinice). V průměru se hodnoty populací pohybovaly těsně nad úrovní prahu škodlivosti (práh škodlivosti pro letní období je 200 aktivních východů z nor na hektar).  

Populace ve Zlínském a Olomouckém kraji dosáhly hodnot 568 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) a 546 AV N/ha. V okolí Kroměříže a Olomouce se objevovaly lokality, kde se v porostech krmných plodin populace hrabošů pohybovaly na úrovni 3 000 -5 000 AVN/ha.   

V Jihomoravském kraji dosáhly hodnoty populací 272 AVN/ha. Lokálně se však právě v tomto kraji lze setkat s poškozením porostů na úrovni 80 %.  

Problémy s hrabošem se nově začínají objevovat v některých okresech v Čechách např. v Polabí.

Predikce dalšího možného vývoje je nejistá. S ohledem na zkušenosti z minulých let lze však předpokládat, že dojde k přesunu hrabošů po sklizni hlavních plodin na okolní plochy s rostlinným pokryvem  a následně se opět rozšíří do nových osevů ozimů na konci léta.

V oblastech  postižených gradací hraboše proto ÚKZÚZ nedoporučuje  vysévat letní meziplodiny.  

Od 21. 2. 2023 do 21.6. 2023 bylo platné Nařízení ÚKZÚZ o výjimečném použití rodenticidů ve zvýšené dávce. Od ukončení platnosti Nařízení mohou zemědělci využít pouze standardní aplikace přípravků na ochranu rostlin do nor v dávce do 2 kg/ha.   

Aktuální vývoj populací hraboše polního můžete sledovat na  Rostlinolékařského portálu, měsíční souhrn z monitoringu tohoto škůdce zveřejňuje ÚKZÚZ na svém webu www.ukzuz.cz.  

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642 

Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ