Bezpečnost potravin

Stav hraboše polního v červenci 2023

Vydáno: 2. 8. 2023
Autor: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock

Výsledky Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) ukazují, že v průběhu července došlo k navýšení populací hraboše polního oproti červnu. Celorepublikový průměrný počet 542 aktivních východů z nor na hektar představuje hodnotu 2,7násobku aktuálního prahu škodlivosti. Oproti červnu se zvýšily hodnoty 2,6násobně. V krajích Jihomoravský a Zlínský se hodnoty populací zvýšily na úroveň 3,8násobku prahu škodlivosti, v Olomouckém až na 11násobek. Nadále jsou vysoké počty i v některých okresech středních Čech a na Pardubicku.

Dvě třetiny červencových výstupů monitoringu zahrnovaly pozorování ve víceletých kulturách, především v porostech krmných plodin a část pozorování byla provedena i v sadech nebo vinicích.   

Hodnoty výskytu v krmných a trvalých kulturách dosáhly v průměru 765 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha), což odpovídá 3,8násobku prahu škodlivosti, který pro letní období představuje hodnotu 200 AVN/ha. Tato čísla představují vysoké ohrožení pro krmné plodiny a mladé stromky ovocných dřevin.   

Ve sklízených plodinách a okopaninách se průměrné hodnoty populací pohybovaly na úrovni 113 AVN/ha, což odpovídá 0,6násobku prahu škodlivosti. Škody hrabošem zjišťované při sklizni hlavních plodin (obilovin) dosahují různé úrovně v závislosti na lokalitě. Poškození jsou patrná především na okraji polí nejen v tradičních oblastech výskytu, ale i na Vysočině nebo Polabí.  

Stále relativně vysoké hodnoty populací se pohybovaly v Olomouckém kraji. Zde hodnoty dosáhly v průměru 2 133 AVN/ha. Extrémní počty aktivních nor byly zjištěny především v krmných plodinách, riziko škod je však možné očekávat v nových osevech řepky.  

Průměrné počty AVN/ha v Jihomoravském a Zlínském kraji se pohybovaly mezi 700-800 AVN/ha.

Mimo moravské kraje se lokálně objevují vysoké počty hrabošů také ve Středočeském a Pardubickém kraji. Vysokých hodnot bylo dosaženo na Kolínsku, kde se průměrné hodnoty pohybovaly mezi  
2 000-9 000 AVN/ha.  

S ohledem na zkušenosti z minulých let lze předpokládat, že po sklizni hlavních plodin dojde v některých oblastech k přesunu hrabošů na okolní plochy s rostlinným pokryvem a následně se opět rozšíří do nových osevů ozimů.  

V oblastech s vysokým výskytem hraboše ÚKZÚZ nedoporučuje vysévat letní meziplodiny.  V rizikových lokalitách doporučuje po zasetí ozimů chránit porosty aplikací rodenticidů a zvážit, zda jsou pro oblasti s nárůstem počtu hrabošů (tj. jižní a střední Morava, severozápadní Čechy, Polabí) vhodné technologie podplodin a krycích plodin, které podporují výskyt tohoto škůdce.   

Aktuální vývoj populací hraboše polního můžete sledovat na Rostlinolékařském portálu, měsíční souhrn z monitoringu tohoto škůdce zveřejňuje ÚKZÚZ na svém webu www.ukzuz.cz.   

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

Přílohy

Zdroj: ÚKZÚZ