Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Stanovisko k prodeji směsí čerstvého ovoce a zeleniny do kategorie

Aktuality DO > Aktuality DO
Aktuality > Aktuality

Stanovisko k prodeji směsí čerstvého ovoce a zeleniny

Vydáno: 16.12.2021
Tisk článku
Autor: SZPI
Stanovisko SZPI

Dotaz:

Je umožněno prodávat balení obsahující různé druhy čerstvého ovoce a zeleniny?

Odpověď:

Ano, v souladu s nařízením (EU) č. 543/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, je to možné. Dle čl. 7 se povoluje uvádění balíčků o čisté hmotnosti nepřesahující 5 kg, které obsahují směsi různých druhů ovoce, zeleniny nebo ovoce a zeleniny, na trh za předpokladu, že jsou produkty jednotné jakosti a každý dotčený produkt splňuje příslušnou zvláštní obchodní normu, nebo všeobecnou obchodní normu, pokud pro konkrétní produkt neexistuje zvláštní obchodní norma, balení je náležitě označeno v souladu s touto kapitolou a směs není takové povahy, aby uvedla spotřebitele v omyl. Jestliže směs ovoce obsahuje produkt, pro které není stanovena obchodní norma (např. brambory, banány), požadavky čl. 7 se na něj nevztahují, ale na zbytek směsi ano.

Balení směsí ovoce a zeleniny musí být na obalu označena povinnými údaji v souladu s požadavky nař. (EU) č. 543/2011 (jméno a adresa balírny/odesílatele, země původu, příp. třída jakosti, odrůda či tržní druh) a v souladu s požadavky nař. (EU) 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (čistá hmotnost, produkty způsobující alergie, aj.). Pro usnadnění požadavků na označování v situaci, kdy ovoce a zelenina ve směsi mají různou zemi původu, je pro směsi stanovena výjimka dle čl. 7 odst. 3 tohoto nařízení. Názvy zemí původu mohou být dle skutečnosti nahrazeny jedním z následujících označení:

a) „směs ovoce z EU“, „směs zeleniny z EU“ nebo „směs ovoce a zeleniny z EU“;

b) „směs ovoce nepocházející z EU“, „směs zeleniny nepocházející z EU“ nebo „směs ovoce a zeleniny nepocházející z EU“;

c) „směs ovoce pocházející z EU i mimo EU“, „směs zeleniny pocházející z EU i mimo EU“ nebo „směs ovoce a zeleniny pocházející z EU i mimo EU“.

 

Zdroj: SZPI

Foto: Shutterstock

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021