Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA ke zdravotním rizikům z opiových alkaloidů v máku

Vydáno: 10. 11. 2011
Autor: e-agri

Úřad EFSA vypracoval na žádost Komise vědecké stanovisko k rizikům pro veřejné zdraví souvisejícím s výskytem opiových alkaloidů v máku.

 

Panel pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM Panel EFSA) dospěl k závěru, že by konzumace máku mohla představovat zdravotní riziko spotřebitele. Panel nicméně zdůraznil, že existují nejasnosti okolo příjmu opiových alkaloidů z máku, protože není k dispozici dostatek dat o množství alkaloidů v máku a o jeho spotřebě. Semena máku přirozeně opiové alkaloidy neobsahují, ty semena kontaminují během sklizně jako následek poškození makovic. Stanovisko také uvádí, že se během výroby potravin snižuje obsah opiových alkaloidů až o 90 %.

Na základě relativního výskytu přítomnosti alkaloidů v analyzovaných vzorcích potravin dospěl CONTAM Panel k závěru, že hodnocení rizik může být založeno na dietární expozici samotného morfinu. Na základě toho Panel stanovil akutní referenční dávku (ARfD) na 10 mg morfinu/kg tělesné hmotnosti. Odhady dietární expozice morfinu z potravin obsahujících mák ukazují, že referenční dávka může být překročena během podávání jedné porce u některých spotřebitelů, zejména děti, v rámci celé Evropské unie. Terapeutické dávky morfinu (od 1,9 mg) lze dosáhnout již obvyklou porcí potraviny s mákem. Může to vyvolat ztrátu vědomí a respirační a kardiovaskulární potíže. Odrůdy máku pěstované ve střední Evropě nesmějí morfin v semenech obsahovat, ale ukazuje se, že v souvislosti s geografickými podmínkami pěstování a dobou sklizně hodnoty obsahu morfinu a kodeinu značně kolísají.

Současně CONTAM Panel doporučuje, aby byla sbírána data o množství opiových alkaloidů v potravinách, o obsahu alkaloidů v jednotlivých odrůdách potravinářského máku a také data o spotřebě máku.

Podrobné informace a vědecké stanovisko můžete najít na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Zdroje: EFSA, ÚZEI