Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k povolení GM sóji MON 87701 x MON 89788

Vydáno: 24. 2. 2012
Autor: berankova1

Vědecké stanovisko vyhodnocuje rizika související s povolením GM sóji MON 87701 x MON 89788 pro použití v potravinách a krmivech.

Vědecký panel pro GMO Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vyjádřil své stanovisko k povolení GM sóji MON 87701 x MON 89788 (která je rezistentní vůči hmyzu a tolerantní k herbicidům) na trh  pro použití v potravinách a krmivech, a stanovisko k dovozu a zpracování podle nařízení (EK) 1829/2003.

Vědecký  panel  pro GMO EFSA je toho názoru, že křížení sóji MON 87701 a  MON 89788 za vzniku sóji  MON 87701 × MON 89788 nemá za následek  žádné vzájemné interakce, které  by mohly ovlivnit bezpečnost  sóji  MON 87701 × MON 89788 co se týče potenciálních účinků na zdraví lidí a zvířat, a dopadů na životní prostředí  vzhledem k jejímu plánovanému  použití.

Při vyhodnocování  bezpečnosti  zmíněné  GM sóji  panel  pro  GMO nezjistil  žádné důvody k obavám pokud jde o potenciální toxicitu a alerginicitu sóji MON 87701 × MON 89788. Také nic nenaznačuje  zvýšení pravděpodobnosti  vzniku  a  šíření  volně rostoucích rostlin sóji.

Vzhledem k jejímu plánovanému použití  jako potraviny a krmiva, bylo zkoumáno riziko pro životní prostředí  spojené  s nepravděpodobným, ale teoreticky možným horizontálním přenosem genů ze  sóji  MON 87701 × MON 89788 do bakterií. Toto riziko nebylo zjištěno.  Potenciální  interakce sóji  MON 87701 × MON 89788 s biotickým  a abiotickým životním prostředím  nebyly zvažovány  vzhledem k nízké hladině  expozice. Plán monitoringu  a  intervaly podávání zpráv byly v souladu s plánovaným použitím  sóji  MON 87701 × MON 89788.

Na závěr  vědecký panel  pro GMO EFSA ve svém stanovisku  uvádí, že informace dostupné pro GM sóju  MON 87701 × MON 89788 ukazují,  že sója MON 87701 × MON 89788 je bezpečná  pokud jde o možné  účinky na zdraví lidí a zvířat a  na životní prostředí  v souvislosti s jejím zamýšleným použitím.

Zdroj:  EFSA