Bezpečnost potravin

Stanovisko EFSA k hodnocení bezpečnosti středně viskózního bílého minerálního oleje

Vydáno: 22. 1. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

Panel stanovil hodnoty NOAEL a ADI pro MVMO. Stanovisko je obtížné učinit kvůli rozsahu expozice.

Vědecké stanovisko k hodnocení bezpečnosti středně viskózního bílého minerálního oleje s kinematickou viskozitou mezi 8.5 – 11 mm2/s při 100˚C navrženého jako potravinářská přídatná látka.

Vědecký panel pro potravinářské přídatné látky a zdroje nutrientů přidávaných do potravin (ANS) zveřejnil vědecké stanovisko hodnotící bezpečnost použití středně viskózního bílého minerálního oleje (MVMO, medium viscosity white mineral oil). V roce 2009 EFSA posuzoval bezpečnost vysoce viskózního bílého minerálního oleje (HVMO, high viscosity white mineral oils) (s kinematickou viskozitou ≥ 11 mm2/s při 100˚C). V tomto hodnocení ANS Panel považoval jako klíčovou studii na krysách, kterým byly 2 roky podávány dva minerální oleje (MVMO, HVMO) ke zjištění jejich chronické toxicity a karcinogenity. Na základě výsledků studie Panel došel k závěru, že nebyly pozorovány žádné karcinogenní vlivy u F344 krys testovaných MVMO a HVMO. Panel ANS určil hodnotu NOAEL pro MVMO a HVMO podle uvedené studie na 1200 mg/kg těl.hmotnosti/den. Panel potvrdil tento závěr a současně stanovil ADI 12 mg/kg těl.hmot./den pro HVMO a pro MVMO.
Panel uvedl, že konzervativní odhad ukazuje  potenciální denní příjem MVMO a/nebo HVMO podle navrženého použití a úroveň použití MVMO (HVMO) jako potravinářských přídatných látek u největších spotřebitelů by neměla přesáhnout přibližně 10.1 mg/kg těl.hmot./den u batolat.
Panel také upozornil, že doplňková expozice MVMO a/nebo HVMO z jiných zdrojů může představovat hlavní zdroj expozice.
Podle současně dostupných dat je obtížné učinit stanovisko kvůli rozsahu expozice a řadě spotřebitelů ovlivněných touto potenciální doplňkovou expozicí.

Zdroj: EFSA, Scientific opinion on the safety assessment of medium viscosity white mineral oils with a kinematic viscosity between 8.5 – 11 mm2/s at 100 °C for the proposed uses as a food additive

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):