Minerální oleje

Minerální oleje jsou směsi uhlovodíků s rozdílnou molekulovou hmotností, které jsou získávány jako destilační produkty z ropy. Chemické složení minerálních olejů se podle složení směsi značně liší, s tím souvisí i rozdílná viskozita. Minerální oleje se používají se v mnoha odvětvích jako rozpouštědla, maziva, ochrana povrchů, součást tiskařským barev aj.
Toxicita minerálních olejů a jejich akumulace v těle je rozdílná především podle toho, jaký podíl tvoří tzv. aromatické uhlovodíky  a jaké je jejich chemické složení (specifickou skupinou aromatických uhlovodíků jsou PAU). Minerální oleje v organismech mohou způsobovat  poškození jater, lymfatických uzlin, imunitního systému, mohou působit jako mutageny a karcinogeny. Existují i nízkotoxické („bílé“) minerální oleje, které se zkoušejí pro použití jako ochrana povrchu vajec nebo proti prašnosti při manipulaci s obilím (E 905a, v EU není povoleno).
Vzhledem k přísnému dozoru bývá přítomnost minerálních olejů v potravinách včas odhalena. Avšak obvykle se jedná o tak nepatrná množství, že skutečné riziko nehrozí (hodnota ADI stanovená výborem JECFA je 0 – 20 mg/kg tělesné hmotnosti, den). Nicméně takto kontaminované potraviny jsou, jakožto nevhodné ke konzumaci, staženy z trhu, hledá se zdroj kontaminace a provádějí se preventivní opatření. V r. 2008/9 byl zjištěn kontaminovaný slunečnicový olej z Ukrajiny, v němž byl prokázán  minerální olej obsahujícím asi 25 % aromatických uhlovodíků. V surovém oleji bylo nalezeno 7000 mg/kg, v rafinovaném 2000 mg/kg (legislativní limit je 50 mg/kg). Podle vyjádření úřadu EFSA však při průměrném příjmu 60 g slunečnicového oleje za den toto neznamená bezprostřední nebezpečí pro zdraví. Za příčinu bylo tehdy označeno skladování v tancích po minerálních olejích. Příčinou kontaminace ale může být i průnik z maziv strojů nebo  mazací oleje rozptýlené ve vzduchu. V r. 2011 SZPI odhalila a zadržela kontaminovanou zásilku rozinek z Číny, která mířila na evropský trh. Nadměrný obsah minerálních olejů se obvykle projeví v chuti; potravina je nepoživatelná. (sk)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin