Minerální oleje

Uhlovodíky minerálních olejů (MOH) tvoří různorodou skupinu směsí uhlovodíků, které obsahují tisíce chemických sloučenin různé struktury a velikosti, pocházejících převážně z ropy, ale také synteticky vyráběných z uhlí, zemního plynu a biomasy. Chemické složení většiny směsí MOH není známo a obvykle se liší šarže od šarže. Tyto vysoce komplexní směsi mají širokou škálu použití v průmyslu a v domácnosti, například jako rozpouštědla, maziva, ochrana povrchů, součást tiskařských barev aj. V potravinách existuje několik možných zdrojů MOH: především se jedná o obalové materiály, potravinářské přídatné látky, pomocné látky a kontaminanty životního prostředí, jako jsou maziva. Komerční výrobky MOH pro potravinářské použití jsou ošetřeny tak, aby se minimalizoval obsah MOAH (aromatické uhlovodíky minerálního oleje).

Odborníci z panelu EFSA pro kontaminanty v potravinovém řetězci (CONTAM panel) identifikovali dva hlavní typy MOH, které jsou důležité z hlediska bezpečnosti potravin: nasycené uhlovodíky (MOSH) a aromatické uhlovodíky (MOAH). CONTAM panel dospěl v roce 2012 ve svém vědeckém stanovisku o uhlovodících minerálních olejů v potravinách k závěru, že potenciální dopad skupin látek, označovaných jako MOH, na lidské zdraví se značně liší. MOAH mohou působit jako genotoxické karcinogeny, zatímco některé sloučeniny ze skupiny MOSH se mohou hromadit v lidských tkáních a mohou způsobovat nepříznivé účinky v játrech. Závěrem vědeckého stanoviska bylo, že obě skupiny MOH představují potenciální zdravotní problém z hlediska dietárního příjmu pro evropského spotřebitele.

Vzhledem k tomu, že evropská spotřebitelská organizace FoodWatch nalezla v některých potravinách (např. kojenecká výživa, bujóny, margaríny, čokoládové pomazánky) na evropském trhu nezanedbatelné množství MOH, tak se v letech 2020 a 2022 Evropská komise a členské státy EU usnesly na společném harmonizovaném přístupu v případě, že budou na evropském trhu v potravinách nalezeny relativně vysoké obsahy MOAH, které jsou potenciálně karcinogenní a genotoxické. Vzniklo společné prohlášení členských států EU, ve kterém jsou stanoveny dočasné bezpečnostní limitní koncentrace MOAH ve třech kategorií potravin, při jejichž překročení by měly být dotčené potraviny staženy z trhu a případně také od spotřebitele. Úřad EFSA pracuje na vědeckém stanovisku o MOH v potravinách. Toto stanovisko by mělo být publikováno v roce 2023.

Zdroj:

Mineral oil hydrocarbons: EFSA publishes opinion on these complex compounds | EFSA (europa.eu)

Catalogue (europa.eu)

Související články z portálu Bezpečnosti potravin