Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: Talíř dětský, dělený

Vydáno: 14. 2. 2022
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

talíř dětský, dělený

údaje dle dolepené etikety: 77880040, talíř MIX DEKOR dětský, dělený, ECO, bambus, EAN kód 8594169556912

Výrobce dle nabývacího dokladu / Země původu: YIWU HARVEST IMPORT and EXPORT Co., LTD, 4th floor, Unit 6, bulding 59, Yongsheng Yiwu Zhejiang / Čína

Dovozce dle nabývacího dokladu: PLASTIMEX Prostějov, spol. s.r.o., Sladkovského 3065/14, 796 01 Prostějov, IČO: 46966820

Prodejce: Kovoplast Chlumec nad Cidlinou, a.s., Kozelkova 131, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 60108606 (výrobek byl prodejcem stažen z trhu)

Popisdětský plastový talíř, dělený, s dekorem různobarevného zvířátka (např. s motivem berušky, motýlka apod.), volně uložen. Na zadní straně talíře je nalepena bílá etiketa s českým názvem výrobku (talíř MIX DEKOR dětský, dělený, ECO, bambus), s číslem šarže výrobku (77880040), s údaji o výrobci a EAN kódem, symbolem Zeleného bodu, symbolem pohárku s vidličkou a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví. 

Příloha