Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku – Šálek Valentyne

Vydáno: 16. 4. 2012
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Oznámení Ministerstva zdravotnictví ze dne 16. 4. 2012.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:
 
Šálek Valentyne 220 ml, zn. BANQUET FOR YOUR HOME,
Item number: 05SRTT0928, EAN: 8591022225929
 
Výrobce/Země původu: WENZHOU HUISHUNDA INDUSTRIAL T., No. 66, OUHAI AVENUE (E.), WENZHOU, CHINA  / Čína
 
Dovozce + Distributor: VETRO-PLUS a.s., Vocelova 1176, 500 02 Hradec Králové, IČ: 63217180
 
Popis:  Jedná se o skleněný šálek s uchem z tvrzeného skla o objemu 220 ml. Čiré tvrzené sklo je zdobeno dekorem v podobě širokého červeného pruhu po obvodu celého šálku. Dekorační pruh kryje téměř celou výšku šálku a zasahuje do okraje pro pití. V červeném dekoračním pruhu jsou bílé a průhledné motivy připomínající mraky, květy a čáry. Na šálku je nalepena bílá etiketa s údaji o výrobku: názvem, značkou, čarovým (EAN) kódem, kódem výrobku (Item number), uvedením dovozce, symbolu výrobku určeného pro styk s potravinami (kelímek s vidličkou) a dalšími údaji. Šálky jsou prodávány volně.
 
OdůvodněníZ okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství 0,36 mg na šálek. Výrobek pro obsah kadmia nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z šálku může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickým kadmiem a následně k průniku kadmia do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Negativně ovlivňuje biochemické procesy v lidském organizmu. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav.  
 
Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví