Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: plastová miska o průměru 26 cm s kostkovaným dekorem

Vydáno: 15. 10. 2018
Autor: MZ ČR

Informace Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 Plastová miska o průměru 26 cm s kostkovaným dekorem
údaje na dolepené etiketě: miska dekorační, ITEM NO: D7278C 5D5*48
EAN kód: 8597278014010 (neexistující)

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: ELDY spol. s.r.o., U Zahrady 74/1109 00 Praha 10 Czech Republic (společnost zapsána od 22. 8. 2018 jako Presto Festo s.r.o., Korunní 1208/74, 101 00, Praha 10 – Vinohrady, IČO: 24265292)

Prodejce: LM Megamax s.r.o., Obránců míru 100, 417 05 Osek, IČO: 05913021 (prodejna Tržnice, Sluneční 2556, 470 06 Česká Lípa)

Popis: Plastová kulatá miska o průměru 26 cm z vnější strany s kostkovaným dekorem (např. v zelenobílé barvě). Miska je prodávána nebalená. Na výrobku je dolepena etiketa s údaji o dovozci, názvem výrobku, neexistujícím EAN kódem, zemí původu, symbolem Zeleného bodu, označením shody CE, symbolem výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou), a symbolem nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy bylo prokázáno, že miska za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 32,06 – 33,23 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví