Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: Bílá melaminová miska o průměru 12 cm s dekorem květin

Vydáno: 25. 4. 2017
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 4. 2017.

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 

Bílá melaminová miska o průměru 12 cm s dekorem květin
značení dle dolepené etikety: Dekorační miska 12*6cm, B: 144, Item No: 2043488,
EAN: 8713120434885 (kód neexistuje) 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeni/ Čína
Distributor dle značení: HAIKO MORAVA s.r.o., Wintrova 2539/25, 628 00 Brno – Líšeň (společnost je v likvidaci od 17. 7. 2015)
Prodejce: Son Tran Thi, Jana Wericha 2349, 470 06 Česká Lípa, IČO: 47033461 

Popis: Bílá hluboká melaminová miska s motivem zelených květů po vnější straně, průměr 12 cm. Miska je prodávána nebalená pouze s dolepenou bílou papírovou etiketou s názvem výrobku v různých jazycích, různými kódy (včetně neexistujícího čárového – EAN – kódu), zemí původu, jménem a adresou distributora (firma v likvidaci), symbolem Zeleného bodu a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 32,86 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

Zdroj:  Ministerstvo zdravotnictví

Související termíny

Ze slovníku Bezpečnost potravin A-Z portálu Bezpečnosti Potravin (klikněte pro zobrazení termínů):