Bezpečnost potravin

Stanovení nebezpečného výrobku: Bamboo Cup FIBRE DE BAMBOU GOBLET

Vydáno: 11. 4. 2022
Autor: Ministerstvo zdravotnictví

Informace Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

Bamboo Cup FIBRE DE BAMBOU GOBLET
 EAN kód: 5024418246640

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle nabývacího dokladu/ dle značení: Sifcon International plc, New Ford Road, Waltham Cross, Hertfordshire EN8 7PG, Velká Británie
Distributor dle nabývacího dokladu: Madal Bal a.s., Bartošova 40/3, 760 01 Zlín, IČO: 49433717
Prodejce: Madal Bal a. s., Bartošova 40/3, 760 01 Zlín, IČO: 49433717 (výrobek byl prodejcem stažen z trhu)

PopisRůznobarevný bambusový kelímek s dekorem zelených lístků na větvičce na vnější straně, vnitřní strana a spodní část hrnku je béžové barvy, o velikosti 10 cm x 9 cm. Na přední straně kelímku je plastová nálepka se zlatým okrajem a textem identifikující výrobek (Bamboo Cup FIBRE DE BAMBOU GOBLET). Na spodní straně kelímku je nalepená etiketa s EAN kódem, s rozměry výrobku, jeho složením (včetně uvedení použitého bambusového vlákna), s údajem o dovozci, symbolem výrobku pro styk s potravinami (pohárek s vidličkou) a s dalším značením (EU0063, PO/30832). Dále jsou zde uvedená cizojazyčná upozornění, že výrobek je určen k použití pouze se studenými nápoji a další upozornění ohledně uschování informačního letáku.

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.

 
Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví