Bezpečnost potravin

Stanovení isoflavonů v luštěninách

Vydáno: 28. 5. 2012
Autor: Markéta Houdková

Chromatografické stanovení množství isoflavonů v luštěninách a jejich vliv na zdravotní stav.

Fytoestrogeny jsou skupinou polyfenolických rostlinných metabolitů, které mohou napodobovat nebo regulovat činnost endogenních estrogenů tím, že se vážou na estrogenní receptory. Bioaktivita těchto sloučenin je založená na jejich struktuře, která se podobá 17β-estradiolu. Hlavní třídy fytoestrogenů jsou isoflavony, lignany a kumestany.

Isoflavony jsou podtřídou flavonoidů, ale jsou zařazovány i k fytoestrogenům, protože vykazují estrogenní aktivitu. Mezi nejvíce prostudované zástupce isoflavonů patří genistein a daidzein. Významné množství isoflavonů je přítomno v bobovitých rostlinách – v sóje, vojtěšce, jeteli a cizrně.

Isoflavony přitahují pozornost především díky svému možnému působení na postmenopauzální příznaky (např. návaly horka, osteoporóza). Také byl zaznamenán vliv na kardiovaskulární choroby, kognitivní funkce a rakovinu prsu či prostaty. Několik studií provedených na zvířatech i lidech tvrdí, že konzumace sóji má preventivní účinky na hormonálně podmíněné nemoci.

Sója je považována za hlavní potravinový zdroj fytoestrogenů. Bylo prokázáno, že sójové výrobky obsahují významné množství isoflavonů a fermentované sójové produkty rovněž obsahují vysoké koncentrace těchto sloučenin. V západních zemích nepatří sója ani výrobky z ní k tradičním potravinám, a proto zde nejsou příliš konzumovány.

Byla provedena studie, jejímž cílem bylo stanovit obsah deseti různých isoflavonů v těchto luštěninách: zelená, červená a žlutá čočka (Lens culinaris), sušené fazole (Phaseolus vulgaris) a cizrna (Cicer arientinum). Vědci použili ke stanovení techniku kapalinové chromatografie LC-MS/MS (jde o systém využívající kvadrupolové analyzátory) a získali následující výsledky. Nejbohatším zdrojem isoflavonů je cizrna, která obsahuje zhruba 3078 µg/kg celkového množství.  Na druhém místě se umístily sušené fazole s koncentrací 1076 µg/kg. U ostatních potravin byla naměřena hodnota kolem 200 µg/kg.

Závěr je takový, že luštěniny běžně konzumované západními populacemi, které byly analyzovány v této studii, nejsou dobrými alternativami sóji a sójových produktů pro zdroje isoflavonů.

Determination of conjugated and free isiflavones in some legumes by LC-MS/MS
Journal of Food Composition and Analysis, 25, 2012, č. 2, s. 173-178
Objednávka kopie článku

Více informací:
A-Z slovník:  Isoflavony
                    Flavonoidy

Potravní fytosterony a zdraví žen během klimakteria a po něm

Fytoestrogeny – selektivní modulátory receptorů estrogenů

Fytoestrogeny ve výživě. Představují užitek nebo riziko?