Bezpečnost potravin

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice

Vydáno: 12. 6. 2024
Autor: ÚKZÚZ

Foto: Shutterstock

Tisková zpráva ÚKZÚZ – Ze statistických údajů i nadále vyplývá, že spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR za poslední roky má klesající tendenci. Nárůst spotřeby byl zaznamenán u kategorie rodenticidů, vlivem extrémních výskytů hraboše polního.

ÚKZÚZ ve spolupráci s Českým statistickým úřadem shromažďuje a zveřejňuje data o množství účinných látek, obsažených v přípravcích na ochranu rostlin, které byly uvedeny na trh v České republice. Eviduje i celkové množství pesticidních účinných látek použitých v ČR podle jednotlivých skupin plodin a druhů účinných látek a rovněž i celkový objem spotřeby přípravků na ochranu rostlin rozdělený podle skupin přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin.

V porovnání s rokem 2022 došlo v roce 2023 ke snížení celkové spotřeby POR a pomocných prostředků aplikovaných na pozemku (zemědělská půda mimo mořící stanice a sklady rostlinných produktů), a to cca o 3,5 % (cca 360 000 kg). 

V hlavních kategoriích přípravků na ochranu rostlin (fungicidy, herbicidy, insekticidy a regulátory růstu a vývoje) došlo v meziročním srovnání rovněž k poklesu ve spotřebě v průměru cca o 6,5 %, nejvíce u regulátorů růstu a vývoje, a to cca o 16 %.

Za poklesem regulátorů růstu je především průběh jarního počasí, kdy bylo zpočátku převážně sucho, na počátku dubna se ochladilo a vývoj obilnin byl poměrně malý, navíc v polovině dubna přišly vydatné srážky. Větší pokles byl také zaznamenán u fungicidních přípravků aplikovaných především do révy vinné a to vzhledem k pozdnímu nástupu padlí.

Koncem roku 2022 se začal projevovat nástup gradace hraboše polního, což se projevilo v roce 2023 extrémním meziročním nárůstem (o 468 %) spotřeby kategorie rodenticidů.

Z pohledu počasí byl rok 2023 srážkově normální, v průběhu roku se střídaly na srážky bohaté a chudé měsíce. Srážkově silně nadnormální byly měsíce duben, srpen, listopad a prosinec, naopak silně podnormální byl měsíc září, podnormální květen a červen. Teplotně byl rok 2023 silně nadnormální.

Spotřeba POR a pomocných prostředků aplikovaných mimo zemědělskou půdu (mořící stanice a sklady rostlinných produktů) zůstala přibližně na stejné úrovni jako v roce 2022.

Z hlediska spotřeby účinných látek obsažených jen v přípravcích na ochranu rostlin došlo v roce 2023 oproti roku 2022 k poklesu, o cca 8 %, přičemž nejvyšší pokles byl zaznamenán u ÚL chlormekvát (regulátor růstu a vývoje), prochlorazu (ukončení používání 30. 6. 2023) a fungicidních účinných látek aplikovaných především do révy vinné proti padlí.

Celková spotřeba účinných látek za rok 2023 poklesla oproti roku 2022 o cca 9 %, a je již bez účinných látek obsažených ve vzájemně uznaných pomocných prostředcích. Pokud u konkrétního vzájemně uznaného pomocného prostředku existovalo v roce 2023 současně i povolení ÚKZÚZ, byla u nich spotřeba účinných látek započítána. Vzájemně uznané pomocné prostředky je možné uvádět na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 ze dne 19. 3. 2019 o vzájemném uznávání zboží.

V případě údajů o objemu účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin, uváděných na trh za období 2011–2022 došlo k poklesu o cca 21 %. Rok 2023 se dosud zpracovává.

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642 

Zdroj: ÚKZÚZ