Bezpečnost potravin

Spolupráce mezi EFSA a členskými státy: inventura a výhled

Vydáno: 2. 6. 2011
Autor: MZe

Publikace EFSA.

Posláním Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je poskytovat nezávislá vědecká stanoviska, vědeckou a technickou podporu pro činnost Evropského společenství ve všech oblastech, které mají přímý nebo nepřímý vliv na bezpečnost potravin a krmiv.

Úkolem EFSA je zajišťovat unijním institucím a členským státům co možná nejlepší vědecká stanoviska pro přípravu legislativy (stanoviska nezávislá na politické vůli). Úřad podporuje a koordinuje vývoj jednotných metodik hodnocení rizika, vyhledává, sbírá a analyzuje vědecká data a provádí činnosti vedoucí k identifikaci a charakterizaci nově vzniklých rizik.

Vědecká spolupráce mezi EFSA a členskými státy má zásadní význam pro při budování celoevropského hodnocení rizik z potravin. Poradní sbor, kontaktní místa EFSA v členských státech EU (Focal Points), jejich síťové propojení a také pro konzultace mezi EFSA a členskými státy, jsou rozhodujícími nástroji pro výměnu dat a informací. Význam propojení sítí, a to jak pro podporu procesu hodnocení rizik, tak také programů pro sběr dat, se bude dále zvyšovat. Vzájemná koordinace činností, výměna informací (např. o posuzování rizik nebo o shromažďování údajů), rozvoj a realizace společných projektů (např. vědeckých akcí a workshopů), výměna zkušeností a osvědčených postupů v oblastech týkajících se poslání EFSA do budoucna usnadní vědeckou spolupráci mezi EFSA a členskými státy.

Účelem publikace „Spolupráce mezi EFSA a členskými státy: inventura a výhled“ je přispět ke zvýšení povědomí různých organizací a potenciálních partnerů v členských státech EU o nutnosti konsolidace zdrojů pro hodnocení rizik a pro další posilování vědecké spolupráce s EFSA. Publikaci můžete najít na webových stránkách EFSA.
http://www.efsa.europa.eu/en/corporate/pub/mediumtermplanning.htm