Bezpečnost potravin

Školení: Senzorické hodnocení potravin a surovin

Vydáno: 21. 2. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Instituce TÜV-SÜD pořádá v březnu v Praze a v červnu v Brně školení určené pracovníkům zapojeným do systému zajišťování kvality v potravinářských provozech.

Instituce TÜV-SÜD v ČR působí v oblastech inspekce, certifikace a testování systému, procesů, výrobků a služeb. Rozsah aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací, expertní činnosti a vzdělávání ve všech odvětvích průmyslu a služeb.
V souvislosti s tím pořádá společnost TÜV-SÜD řadu školení. Jedno z nich je zaměřeno na senzorické hodnocení potravin a surovin.
Školení je určeno:
– všem pracovníkům, kteří jsou zodpovědní za udržování systému managementu kvality a bezpečnosti (HACCP) v potravinářských závodech a stravovacích zařízeních,
– pracovníkům, kteří mají na starosti nákup potravin v potravinářských řetězcích, 
– konečným spotřebitelům a všem, které v současnosti téma kvality potravin oslovuje.
Obsah školení:
– základní právní předpisy vztahující se k potravinám, standardy k zajištění bezpečnosti potravin a vazby mezi nimi
–   předmět senzorické analýzy, vlastnosti potravin, základní terminologie,
– podmínky hodnocení při senzorické analýze – funkce smyslových orgánů, senzorická laboratoř, kvalifikace a povinnosti hodnotitele, příprava a podávání vzorků,
– praktické hodnocení vzorků potravin a surovin.
Co školení přinese:
Účastník získá praktické znalosti a dovednosti nezbytné k správnému posuzování potravin lidskými smysly. Naučí se vybírat, připravovat a hodnotit vzorky potravin a surovin. Zorientuje se v současných legislativních požadavcích a právních předpisech, které se k potravinám vztahují, a vazbách mezi nimi. Školení poskytne kvalitní základ pro další vzdělávání a významně  pomůže při snaze získat kvalifikaci hodnotitele.
Školení je ukončeno závěrečným testem, na jehož základě bude vystaveno osvědčení o absolvování školení.

Rozsah školení:  1 den

Cena:  4.500 Kč (bez DPH)
 Praha
12. 3. 2012
23. 11. 2012
Brno
11. 6.2012
 

https://www.tuv-sud.cz/