Bezpečnost potravin

Seminář: „Nové trendy v potravinářství a jejich možný dopad na výživu“

Vydáno: 8. 9. 2021
Autor: Potravinářská komora ČR

Seminář se uskuteční 8. prosince 2021 v Národním zemědělském muzeu Praha.

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny

si Vás dovolují pozvat na seminář

 „Nové trendy v potravinářství a jejich možný dopad na výživu“,

který se uskuteční 8. prosince 2021 od 9.00 hodin

     Národní zemědělské muzeum, s. p. o., velký sál,

Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7

 

PROGRAM SEMINÁŘE:

Prezence: 8.30 – 9.00 hod.

Dopolední blok: 9.00 – 12.00 hod., moderuje: Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. (PK ČR)   

9.00 – 9.15                  Úvodní slovo: Ing. Dana Večeřová – prezidentka PK ČR, Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR

9.15 – 10.00                Jak zprostředkovat spotřebiteli doplňkové informace o potravinách: vybrané poznatky ze studie proveditelnosti – Ing. I. Bošková, Ph.D., ÚZEI

10.00 – 10.30               Výživová doporučení v praxi – teorie vs. realita– Mgr. Aneta Sadílková, Sekce nutričních terapeutů ČAS

10.30 – 11.15               Průmyslově zpracované potraviny a lidské zdraví – prof. MUDr Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., MUDr. Tomáš Hrnčíř, PhD, Mikrobiologický ústav AVČR   

11.15 – 12.00               Přehled trendů v cereální technologii (shrnutí poznatků o obilovinách a cereálních výrobcích z pohledu výživy a technologie; pohled současnosti a budoucnosti) – doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D., VŠCHT

Oběd: 12.00 – 12.30 hod.

Odpolední blok: 12.30 – 15.30 hod., moderuje: Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. (VŠCHT)

12.30 – 13.15               Alternativy masa na bázi rostlinných bílkovin: módní trend, nebo nutnost pro budoucnost? (doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA, VETUNI Brno)

13.15 – 14.00               Srovnání mléčných a rostlinných alternativ z hlediska složení a výživy (doc. Ing. Šárka Horáčková, CSc., VŠCHT)

14.15 – 15.00               Ovoce a zelenina a výrobky z nich – změny výživové hodnoty, vývoj technologií, trendy (doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D., VŠCHT Praha)

15.00 – 15.30               Shrnutí a závěr

ZPŮSOB REGISTRACE:

Svoji účast na semináři potvrďte, prosím, u paní Lenky Vondruškové ze sekretariátu PK ČR na e-mail: vondruskova@foodnet.cz, a to nejpozději do 3. prosince 2021

Pro více informací kontaktujte D.Gabrovskou na e-mailu: gabrovska@foodnet.cz  nebo telefonu: +420 296 411 192.

Seminář je bezplatný.

Zdroj: Potravinářská komora ČR

Foto: Shutterstock