Bezpečnost potravin

Selské slavnosti letos představí „příběh jídla“

Vydáno: 12. 6. 2019
Autor: ASZ

První slavnost se koná 5. července na "Levandulovém statku Bezděkov".

„Příběh jídla“ – to je název letošního projektu Asociace soukromého zemědělství, v jehož rámci bude mít široká veřejnost opět možnost blíže poznat život na rodinných farmách, které se i v tomto roce představí zejména jako výrobci a dodavatelé kvalitních, čerstvých a zdravých potravin. Stane se tak prostřednictvím již šestého ročníku Selských slavností pro rodiny s dětmi na farmách členů ASZ ČR, z nichž jedny se uskuteční na severní Moravě a druhé v jižních Čechách. Celodenní program bude maximálně zaměřen na malé návštěvníky, pro něž bude nachystán například workshop „Malý gurmán“ pod vedením zkušeného šéfkuchaře, jenž připraví s dětmi pokrm ze sezónních produktů z okolních farem.     

„Asociace soukromého zemědělství se jakožto autentická organizace sedláků, kteří navázali na mnohdy několikasetletou tradici hospodaření svých předků, snaží již více než dvacet let upozornit na nevhodné poměry v českém zemědělství a vyzdvihnout celosvětově osvědčený a uznávaný způsob rodinného farmaření. A jak lépe poukázat na význam a přínos rodinných farem pro český venkov, než přímo na ně pozvat formou dnů otevřených dveří širokou veřejnost a představit tak jejich činnost?“ říká předseda ASZ ČR Josef Stehlík a dodává: „ Tyto akce jsou navíc každoročně věnovány jednomu z důležitých témat našeho zemědělství – rodinné formě hospodaření, nutnosti ochrany půdy a vody jakožto zdrojů obživy a prosperity pro budoucnost naší země, či faremní produkci a propojení výrobců kvalitních regionálních potravin se spotřebiteli. Letos u tématu faremní produkce pro velký úspěch předchozích akcí zůstaneme a zaměříme se na gastronomickou osvětu pro děti.“

Návštěvníci Selských slavností budou seznámeni s pestrou škálou regionálních zemědělských a potravinářských produktů, které vznikly prací rodinných farem a drobných zemědělců. Na to, že lokální produkce patří díky své kvalitě, čerstvosti a původu do zdravé, poctivé a chuťově vynikající gastronomie vhodné na každý stůl, a to i např. do školních jídelen, poukáže partner letošních akcí – organizace Slow Food Prague. Ta celosvětově napomáhá využití lokálních plodin a potravin. Podporuje cestovní ruch za dobrými a čerstvými surovinami přímo od soukromých zemědělců a navazuje tak dodavatelsko-odběratelské vztahy s městy.  

„Stále častěji se setkáváme s tím, že velká část dnešních dětí má nezdravé stravovací návyky, podléhá reklamám a odmítá čerstvě a s láskou připravená jídla. Na Selských slavnostech jsme pro ně proto připravili workshop „Malý gurmán“, kde si pod vedením zkušeného šéfkuchaře budou moc osvojit šetrný přístup k přípravě jídla z faremní produkce a objevit chuť poctivě vyrobeného pokrmu. Získají i informace o potravinách, jejich kvalitě, hodnotě a prospěšnosti,“ informuje předsedkyně Slow Food Prague Blanka Turturro.

Součástí velmi bohatého naučného a zábavného doprovodného programu pro rodiny s dětmi budou stezky ve stylu „Jak si děti hrávaly na vesnici“, kreativní ateliéry a gastro hry „Škola chutí“, ale také herna pod širým nebem. Samozřejmostí je možnost prohlídky hospodářství, ale i nákupu nejrůznějších regionálních produktů, nebude chybět ani beseda o zdravých potravinách.

Asociace soukromého zemědělství velmi uvítala, že myšlenku zabývat se podrobněji „příběhem jídla“, tedy problematikou faremní produkce, jejím zpracováním a odbytem se zaměřením na dětské návštěvníky podpořilo, stejně jako v předchozích letech, Ministerstvo zemědělství ČR, které projekt zčásti financovalo.

Máte chuť poznat blíže život na rodinné farmě a dozvědět se něco více o vzniku zdravých potravin? Neváhejte a přijďte společně se svými dětmi na letošní Selské slavnosti!

 

Termíny Selských slavností pořádaných ASZ v roce 2019

 

Kontakt:
Šárka Gorgoňová, vedoucí mediálního oddělení ASZ ČR
tel.: 604 849 294 
e-mail: sarka.gorgonova@asz.cz

Asociace soukromého zemědělství ČR je dobrovolnou stavovskou a profesní organizací soukromých zemědělců v České republice. Veškerá její činnost vychází z respektování starých selských tradic a přesvědčení o perspektivě rodinných farem jako základu moderního evropského zemědělství a živého venkova. Počet členů Asociace soukromého zemědělství ČR činí 7 500 sdružených v současné době v 41 regionálních a 9 členských organizacích plošně po celém území země. Tyto podniky obhospodařují necelých 40 procent zemědělské půdy v ČR a podílí se zhruba čtvrtinou na celkové tvorbě zemědělského HDP. Více informací na www.asz.cz

Zdroj: ASZ