Bezpečnost potravin

Riziková vaječná moučka z Polska potvrzena v české potravině

Vydáno: 27. 4. 2012
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 26. 4. 2012.

SZPI obdržela v rámci systému rychlého varování pro potraviny (RASFF) informaci, že do České republiky byla expedována zásilka potraviny obsahující vaječnou moučku z nelegální výroby polské společnosti Viga Dojutrow1A, Blizanow, Biuro Handlowe Viga G. Jagiello, S. Sadej, ul. Dluga 56, 37-400 Nisko. Výroba byla v uvedené provozovně polskými dozorovými orgány pro závažná porušení potravinové legislativy zakázána. Výrobce přesto v produkci pokračoval za nezákonných podmínek a nelze proto vyloučit kontaminaci suroviny látkami škodlivými pro lidské zdraví. Výsledky laboratorních testů v surovině – sušených vejcích – potvrdily přítomnost bakterií Salmonelly.

Podle informací, které aktuálně do systému RASFF vložila polská strana, společnost Pekárny a cukrárny Náchod dovezla z Polska produkt obsahující závadnou vaječnou moučku a dále jej expedovala pod názvem Suchary diates, 2 x 285 g, šarže 25. 07. 2012 A, do distribuční sítě společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. Na základě příkazu SZPI byl dnes výrobek stažen ze sítě, cekem 472 balení bylo už prodáno. Distributor plně spolupracuje se SZPI a o závadnosti produktu již informoval své maloodběratele i velkoodběratele prostřednictvím SMS.

Polská média přinesla zprávu o nelegální výrobě v uvedeném provozu a závadnosti výrobků 9. března 2012, polské dozorové orgány tedy vložily očekávané informace do systému rychlého varování s téměř dvouměsíčním zpožděním.

Zpracoval: Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí

Zdroj:  SZPI