Bezpečnost potravin

Riziko šíření roztočů v sušeném ovoci

Vydáno: 25. 10. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Testování sušeného ovoce ze Středomoří ukázalo, že 13 % vzorků odebraných ze supermarketů v ČR je v různé míře zamořeno roztočem Carpoglpyhus lactis L. Roztoči se rychle množí a jsou schopni pronikat nejrůznějšími obalovými materiály.

Výzkum prováděný ve VÚRV (Praha, Ruzyně) ukazuje na vznikající riziko výskytu roztočů v sušeném ovoci. V poslední době je zjišťováno silné a časté zamoření sušeného ovoce dováženého ze Středomoří roztočem Carpoglpyhus lactis L (mlékohub obecný). Ze 180 vzorků odebraných v supermarketech v ČR bylo 13 % kontaminováno až 660 roztoči/g sušených meruněk, fíků, švestek a rozinek. Pro získání představy o riziku, byla laboratorně zjišťována rychlost jejich pomnožování. Z počáteční kontaminace 10 roztočů/g bylo při teplotě 25 ˚C a relativní vlhkosti 85 % dosaženo počtu 1000/g u fíků za 42 dní, u ananasu za 49 dní, u meruněk, datlí a švestek za 63 dní. Bylo zjištěno, že roztoči jsou schopni proniknout jakýmkoli z testovaných obalových materiálů, včetně polypropylenu a hliníkové fólie. Mohou tedy během skladování, distribuce a prodeje pronikat z obalu do obalu.
Nebezpečnost roztočů spočívá v jejich alergenním potenciálu a v tom, že přenášejí plísně produkující mykotoxiny.

Food Additives and Contaminants, 28, 2011, č. 9, s. 1129-1135

Související informace: