Bezpečnost potravin

Registrace pro vývoz potravin do Číny a interpretace vyhlášek č. 248 a č. 249

Vydáno: 30. 11. 2021
Autor: SZPI

Informace Státní zemědělské a potravinářské inspekce

Od 1. ledna 2022 vstupují v platnost opatření, která upravují podmínky pro vývoz potravin do Číny. Největší změnou je povinná registrace producentů potravin lišící se v závislosti na míře „rizikovosti“ vyvážených produktů. Generální ředitelství cel ČLR (GACC) nyní k vyhláškám k povinné registraci zahraničních producentů potravin exportovaných do Číny (č. 248) a k bezpečnosti importovaných a exportovaných potravin (č. 249) vydalo dlouho avizované interpretace (v příloze).

Kromě zveřejnění uvedených vodítek, jež společně se zněním vyhlášek naleznete v angličtině v příloze níže, proběhlo v minulém týdnu k tématu jednání Evropské komise a zástupců členských států EU s GACC. Zásadní informace z jednání jsou následující:

  • firmy se musí registrovat pro jednotlivé výrobní závody a jednotlivé skupiny výrobků; pro každý závod a skupinu výrobků tedy bude samostatné registrační číslo
  • daná firma se dle struktury své výroby může paralelně registrovat sama pro „nízkorizikové potraviny“ dle čl. 9 vyhlášky č. 249 a prostřednictvím příslušného dozorového orgánu pro potraviny dle čl. 7 vyhlášky č. 248
  • požadavek na registraci se netýká exportérů a obchodníků, kteří nezpracovávají konečný produkt a běžných skladů, i pokud zde dochází k přebalení zboží; naopak registrovat se musí chladírny a mrazírny (tzv. „cold-chain“ sklady)
  • GACC již spustilo stránky pro samoregistraci producentů v angličtině, jež zároveň umožňuje firmám určit, do které kategorie registrace konkrétní produkt spadá; rozdělení produktů do konkrétní kategorie dle celního zařazení je uvedeno v příloze; není-li příslušný produkt v seznamu uveden, nespadá do působnosti vyhlášky č. 248
  • od 30. listopadu 2021 bude pro samoregistraci funkční již pouze nová adresa https://cifer.singlewindow.cn; do tohoto systému budou přesunuta i dříve zadaná data z předchozí verze
  • GACC též prodloužilo možnost zrychlené registrace producentů potravin vybraných rizikových skupin (exportovaných od 1. ledna 2017) prostřednictvím dozorových orgánu do konce listopadu 2021; pro bližší informace viz informace k možnosti zrychleného postupu
  • požadavky na označování budou vyžadovány až pro potraviny vyrobenéod 1. ledna 2022; pro kontext viz předchozí zpráva k označování z 20. října 2021
  • nicméně od 1. ledna 2022 musí dokumenty pro celní deklaraci obsahovat registrační číslo přidělené GACC.

 

V případě zájmu o registraci rizikových potravin dle klasifikace vyhlášky č. 248, jež vyžaduje doporučení příslušného dozorového orgánu, doporučujeme kontaktovat dle gesce Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (tel.: 543 540 281, e-mail: sarka.hanzelkova@szpi.gov.cz), případně odbor vnějších vztahů a kontroly dovozu a vývozu ÚVS SVS (tel.: 227 010 545, e-mail: int@svscr.cz).

S dalšími dotazy se můžete obrátit též na zemědělského diplomata velvyslanectví ČR v Pekingu Ondřeje Plačka (tel.: +86 10 8532 9506, e-mail: ondrej_placek@mzv.cz)

Praktickým otázkám spojeným s registrací bude věnován webinář plánovaný na 13. prosince 2021. Zájemci o účast mohou kontaktovat zemědělského diplomata Ondřeje Plačka. Pozvánka s podrobnostmi je v příloze tohoto článku.

 

 

 

Zdroj: SZPI