Bezpečnost potravin

Regionální potravina slaví 10 let

Vydáno: 14. 5. 2019
Autor: SZIF

Tisková zpráva SZIF ze dne 13. 5. 2019

Značka Regionální potravina má první velké výročí. Za deset let své existence urazila značný kus cesty. Podpořila lokální výrobce, obohatila náš jídelníček a ovlivnila preference spotřebitelů. Výrobky oceněné značkou Regionální potravina v sobě totiž snoubí kvalitu, výjimečnost, původ surovin a patriotismus.

Krajové speciality vyráběné s úctou k přírodě. I tak by se daly charakterizovat potraviny, které se pyšní logem Regionální potravina. Značku získávají nejkvalitnější zemědělské nebo potravinářské výrobky, které zvítězí v krajských soutěžích. Ocenění se udílí na čtyři roky a je určeno pouze pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců, často se jedná o rodinné firmy. Soutěže o značku Regionální potravina se vyhlašují jednou ročně ve 13 krajích České republiky. Soutěží se v devíti kategoriích, v každé může zvítězit pouze jeden výrobek.

Přívlastek regionální se v případě oceněných potravin zúročí hned několikrát. Především se jedná o produkt vyrobený v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže. Zároveň i podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality, o výrobky, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.

Od zrodu značky do dnešních dnů se událo mnoho. Zatímco v roce 2010, kdy soutěž startovala, bylo přihlášeno celkem 927 výrobků od 318 žadatelů, v loňském roce to už bylo za celou ČR 1 495 výrobků a počet přihlášených výrobců se zvýšil na 416. Také soutěžní kategorie doznaly změn, původních šest se rozšířilo na devět.

Přehled dnešních soutěžních kategorií je následující:

1. Masné výrobky tepelně opracované
2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy
3. Sýry včetně tvarohu
4. Mléčné výrobky ostatní
5. Pekařské výrobky včetně těstovin
6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
7. Alkoholické a nealkoholické nápoje
8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
9. Ostatní

Ocenění Regionální potravina uděluje ministr zemědělství na základě výsledků hodnotitelské komise, Státní zemědělský intervenční fond značku administruje. U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu.

Značka pomáhá měnit preference spotřebitelů. Dříve hrála u potravin hlavní roli cena. Dnešní zákazník se hodně zaměřuje na kvalitu a čerstvost. Velký vliv na této změně má šíření osvěty. Lidé se více zajímají o to, co jedí a jaký vliv má strava na jejich zdraví. V současné době si spotřebitelé mohou vybírat ze 411 oceněných produktů od 325 výrobců.

Výrobcům pomáhá značka zvyšovat prestiž, odlišit se od konkurence a zviditelnit se, což jim otevírá cestu k novým obchodním příležitostem a k navázání kontaktů s ostatními výrobci. Zároveň jim přináší důvěru zákazníků. Nejedná se pouze o udělení značky, ale o celý program na podporu prodeje potravinářských výrobků, včetně propagačních a mediálních kampaní, prodejních akcí s výrobci, značení v místech prodeje a spolupráce při prezentaci na domácích i zahraničních výstavách a veletrzích.

Letošní ročník soutěže je na obzoru. Prvním krajem, kde bude hodnotitelská komise vybírat vítěze už tento týden 15. května, je Ústecký. Kompletní přehled termínů, jak budou komise probíhat v jednotlivých krajích, uvádíme v tabulce níž. Výrobce informujeme, že jsme v letošním roce pro ulehčení přihlašování připravili přehledné vzory k vyplňování přihlášek pro jednotlivé kategorie. Všechny příklady vyplněných žádostí dle jednotlivých kategorií výrobků jsou na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz v sekci Metodiky a loga.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

 

Zdroj: SZIF