Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Regionální potravina slaví 10 let do kategorie

Aktuality > Aktuality
Kvalita potravin > Kvalita potravin

Regionální potravina slaví 10 let

Vydáno: 14.5.2019
Tisk článku
Autor: SZIF
Tisková zpráva SZIF ze dne 13. 5. 2019

Značka Regionální potravina má první velké výročí. Za deset let své existence urazila značný kus cesty. Podpořila lokální výrobce, obohatila náš jídelníček a ovlivnila preference spotřebitelů. Výrobky oceněné značkou Regionální potravina v sobě totiž snoubí kvalitu, výjimečnost, původ surovin a patriotismus.

Krajové speciality vyráběné s úctou k přírodě. I tak by se daly charakterizovat potraviny, které se pyšní logem Regionální potravina. Značku získávají nejkvalitnější zemědělské nebo potravinářské výrobky, které zvítězí v krajských soutěžích. Ocenění se udílí na čtyři roky a je určeno pouze pro malé a střední firmy do 250 zaměstnanců, často se jedná o rodinné firmy. Soutěže o značku Regionální potravina se vyhlašují jednou ročně ve 13 krajích České republiky. Soutěží se v devíti kategoriích, v každé může zvítězit pouze jeden výrobek.

Přívlastek regionální se v případě oceněných potravin zúročí hned několikrát. Především se jedná o produkt vyrobený v konkrétním regionu, což je základní podmínka soutěže. Zároveň i podíl místních surovin je stanoven nejméně na 70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky tím mají pevnou vazbu k regionu, například se může jednat o krajové speciality, o výrobky, které ctí tradici výroby, nebo jsou naopak inovativní.

Od zrodu značky do dnešních dnů se událo mnoho. Zatímco v roce 2010, kdy soutěž startovala, bylo přihlášeno celkem 927 výrobků od 318 žadatelů, v loňském roce to už bylo za celou ČR 1 495 výrobků a počet přihlášených výrobců se zvýšil na 416. Také soutěžní kategorie doznaly změn, původních šest se rozšířilo na devět.

Přehled dnešních soutěžních kategorií je následující:

1. Masné výrobky tepelně opracované
2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neopracované, konzervy a polokonzervy
3. Sýry včetně tvarohu
4. Mléčné výrobky ostatní
5. Pekařské výrobky včetně těstovin
6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
7. Alkoholické a nealkoholické nápoje
8. Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
9. Ostatní

Ocenění Regionální potravina uděluje ministr zemědělství na základě výsledků hodnotitelské komise, Státní zemědělský intervenční fond značku administruje. U výrobků se posuzuje inovativnost, senzorické vlastnosti, použité materiály, suroviny, způsoby výroby, design výrobku a další okolnosti, například vliv výrobku na zdraví spotřebitele nebo dostupnost výrobku na trhu.

Značka pomáhá měnit preference spotřebitelů. Dříve hrála u potravin hlavní roli cena. Dnešní zákazník se hodně zaměřuje na kvalitu a čerstvost. Velký vliv na této změně má šíření osvěty. Lidé se více zajímají o to, co jedí a jaký vliv má strava na jejich zdraví. V současné době si spotřebitelé mohou vybírat ze 411 oceněných produktů od 325 výrobců.

Výrobcům pomáhá značka zvyšovat prestiž, odlišit se od konkurence a zviditelnit se, což jim otevírá cestu k novým obchodním příležitostem a k navázání kontaktů s ostatními výrobci. Zároveň jim přináší důvěru zákazníků. Nejedná se pouze o udělení značky, ale o celý program na podporu prodeje potravinářských výrobků, včetně propagačních a mediálních kampaní, prodejních akcí s výrobci, značení v místech prodeje a spolupráce při prezentaci na domácích i zahraničních výstavách a veletrzích.

Letošní ročník soutěže je na obzoru. Prvním krajem, kde bude hodnotitelská komise vybírat vítěze už tento týden 15. května, je Ústecký. Kompletní přehled termínů, jak budou komise probíhat v jednotlivých krajích, uvádíme v tabulce níž. Výrobce informujeme, že jsme v letošním roce pro ulehčení přihlašování připravili přehledné vzory k vyplňování přihlášek pro jednotlivé kategorie. Všechny příklady vyplněných žádostí dle jednotlivých kategorií výrobků jsou na webových stránkách www.regionalnipotravina.cz v sekci Metodiky a loga.

Vladimíra Nováková
tisková mluvčí SZIF

 

Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

 

Zdroj: SZIF

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021