Bezpečnost potravin

Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků

Vydáno: 31. 7. 2020
Autor: MZe, SZIF, Brána Vysočiny

Seminář se uskuteční 23. 9. 2020 v městečku Trnávka.

Celostátní síť pro venkov a Místní akční skupina Brána Vysočiny Vás srdečně zvou na seminář s exkurzí „Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků“.  

Pozvánku s podrobným programem naleznete ke stažení na webových stránkách SZIF. 

 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství