Bezpečnost potravin

Ractopamin zatím v CAC neprošel

Vydáno: 18. 7. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Hlasováním v Codex Alimentarius Commission zatím nebyl schválen limit pro látku přidávanou do krmiv za účelem urychlení růstu libové svaloviny.

Na jednání Komise Codex Alimentarius (CAC) konaném v červenci 2011 v Ženevě nedošlo k přijetí MLR pro stimulátor ractopamin, jehož projednávání bylo již v závěrečném 8. stupni. Jedná se o látku/lék ze skupiny beta-blokátorů vyráběný americkou společností Elanco jako ractopamin hydrochlorid (Paylean pro prasata a Optaflexx pro skot), který se používá jako aditivum do krmiv za účelem urychlení růstu libové svaloviny a lepšího využití krmiv. Bezpečnost této látky byla již třikrát potvrzena Společným výborem expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva (JECFA), avšak úřad EFSA vydal negativní stanovisko v r. 2009 (Safety evaluation of ractopamine). Ractopamin byl v r. 1999 schválen v USA, ale je zakázán v EU, Číně a Malajsii.
V řadě zemí tedy je používán, v řadě zakázán. Tyto rozpory vedou k problémům s obchodováním s masem, např. brzdí dovoz vepřového z Brazílie, a proto se CAC ujala řešení problému stanovením limitu pro používání této látky. Proces však nebyl dokončen a v souvislost s tím se diskutuje způsob práce CAC, diskutuje se o tom, zda je nutné hlasovat v každém stupni doplňování již přijatých standardů.
Společnost Elanco chce dále pokračovat v práci s úřady, vědci a producenty masa na globálním prosazení ractopaminu.

EU Food Law, 2011 č. 292