Bezpečnost potravin

Publikace Ekologické zemědělství – zodpovědná volba

Vydáno: 15. 2. 2022
Autor: MZe

Publikaci vydalo Ministerstvo zemědělství

Ekologické zemědělství je součástí řešení, jak znovu oživit krajinu a chránit přírodní zdroje, které jsou pro život člověka stejně důležité jako jeho zdraví.

Hospodaření založené na respektování přírodních zákonitostí, využívající generacemi ověřené principy i nejaktuálnější poznatky vědy a výzkumu. Moderní, zodpovědný, udržitelný způsob zemědělského hospodaření a výroby kvalitních potravin s minimálním dopadem na životní prostředí.

Příloha

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství