Bezpečnost potravin

Ptačí chřipka v Německu

Vydáno: 1. 6. 2011
Autor: Ing. Dana Nehasilová

Z důvodu výskytu ptačí chřipky bylo v jednom zemědělském podniku v německém Rietbergu zlikvidováno 20 000 nosnic.

Gütersloh (aho) – Podezření, že se jedná v chovu nosnic v německém Rietbergu v okrese Gütersloh (Severní Porýní-Vestfálsko) o ptačí chřipku, potvrdily výsledky šetření Ústavu Friedricha Loefflera. První příznaky ptačí chřipky odhalil sám majitel zemědělského podniku. Snáška slepic v poslední době výrazně poklesla a začal se zvyšovat počet uhynulých zvířat. Již v noci na čtvrtek byla za pomoci speciálních požárních vozidel (ABC) zahájena preventivní likvidace všech 20 000 slepic z chovu.
Zda se jedná o nízko nebo vysoko patogenní variantu, bude jasně prokázáno teprve v průběhu pátku. Indicie hovoří pro to, že by se mohlo jednat o nízko patogenní variantu. U tohoto typu ptačí chřipky není nebezpečí přenosu nákazy vysoké. Průběh onemocnění je mnohem mírnější a také mortalita v hejnu je výrazně nižší.
Ve čtvrtek byli informováni všichni chovatelé drůbeže nacházející se v okruhu jednoho kilometru od postiženého podniku o tom, že bylo zřízeno uzavřené pásmo. To znamená kromě jiného především zákaz přesunů zvířat. Veterinární lékaři z příslušných oddělení veterinární správy a potravinářské inspekce okresu Gütersloh postupně kontrolují všechny početní stavy drůbeže. V uzavřeném pásmu se nachází 13 chovatelů drůbeže s přibližně 600 zvířaty. Dále byly kontaktovány podniky, které např. z postiženého podniku odebíraly kuřata, a byla uložena další nezbytná omezení.
Kreis Gütersloh: Geflügelgrippe bestätigt
[2011-05-27], www.animal.health-online.de