Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Ptačí chřipka: EU v pohotovosti před novými ohnisky do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA
Aktuality > Aktuality

Ptačí chřipka: EU v pohotovosti před novými ohnisky

Vydáno: 8.10.2020
Tisk článku
Autor: KM EFSA
EFSA a ECDC vydaly novou zprávu včetně doporučení k vysoce patogenní ptačí chřipce.


Foto: Shutterstock

Země EU jsou vyzvány zintenzívnit opatření v oblasti dohledu (surveillance) a biologické bezpečnosti, aby zabránily možným novým ohniskům ptačí chřipky v letošním roce.

Varování následuje po vypuknutí vysoce patogenní ptačí chřipky (highly pathogenic avian influenza, HPAI) u divokého a domácího ptactva v západním Rusku a Kazachstánu během posledních několika měsíců. Tato oblast je známou podzimní migrační trasou divokého vodního ptactva mířícího do Evropy.

Vzhledem k minulým zkušenostem bude severní a východní Evropa pravděpodobně nejzranitelnější vůči novým ohniskům. Když byla ptačí chřipka (HPAI) detekována ve stejné oblasti Ruska v létě 2005 a 2016, následovaly epidemie v severní a východní Evropě. Pokud se tento model letos zopakuje, očekává se, že onemocnění dorazí do stejných oblastí Evropy na podzim nebo v zimě. Možné je i následné rozšíření do zemí v jižní a západní Evropě.

Varování je zahrnuto v nejnovější zprávě o ptačí chřipce v Evropě, ale zaznívá i mimo ni. Nová zpráva – která je vytvořena Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA), Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a referenční laboratoří Evropské unie pro ptačí chřipku – pokrývá období od května do srpna 2020.

Zpráva doporučuje, aby země EU v souladu s právními předpisy EU o zmírňování rizik a systémech včasné detekce ptačí chřipky:

  • přijaly opatření k okamžitému zjištění podezřelých případů a zvýšily opatření biologické bezpečnosti na drůbežářských farmách;
  • varovaly orgány veterinární správy a úřady mající v kompetenci ochranu zdraví divoké zvěře a ptactva před pravděpodobným rizikem zavlečení ptačí chřipky (HPAI) a vyzvaly je, aby provedly řádné pozorování a rychlé testování mrtvých nebo nemocných volně žijících ptáků.

Šíření viru bude pravděpodobně vyvoláno náhlým a trvalým poklesem teplot ve středním Rusku a Kazachstánu. Několik studií ukazuje, že právě chladné povětrnostní podmínky vedly k rychlé expanzi viru ptačí chřipky na západ infikovanými stěhovavými ptáky během vln v letech 2005-2006 a 2016-2017.

Riziko přenosu viru ptačí chřipky na širokou veřejnost v Evropě je stále velmi nízké. Aby se však minimalizovalo riziko přenosu na člověka, doporučuje se lidem nedotýkat se mrtvých ptáků bez použití vhodných osobních ochranných prostředků.

V České republice byla letos potvrzena 2 ohniska ptačí chřipky (HPAI):
• Kraj Vysočina (Štěpánov nad Svratkou; ukončeno dne 17. 2. 2020)
• Pardubický kraj (Slepotice; ukončeno dne 23. 3. 2020)

Česká republika následně splnila všechny podmínky pro znovuzískání prostého statusu a sumarizovala požadované informace podle OIE kodexu pro suchozemské živočichy (Světová organizace pro zdraví zvířat, OIE). Dne 15. 7. 2020 obdržela Státní veterinární správa od OIE informaci o zveřejnění článku k znovuzískání prostého nákazového statusu v souvislosti s ptačí chřipkou v České republice. V článku je uvedeno, že od 12. 6. 2020 je Česká republika prostá ptačí chřipky.

 

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021