Bezpečnost potravin

Ptačí chřipka: bezprecedentní počet letních případů v Evropě

Vydáno: 4. 10. 2022
Autor: KM EFSA

Úřad EFSA společně s ECDC zveřejnily zprávu týkající se ptačí chřipky za období červen až září 2022.

Dne 3. října 2022 zveřejnil Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) spolu s Evropským střediskem pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a referenční laboratoří EU přehledovou zprávu týkající se ptačí chřipky za období červen až září 2022. Zpráva uvádí, že v tomto období byl v EU zaznamenán nebývale vysoký počet detekcí viru vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI) u volně žijícího a domácího ptactva. V předchozích letech nebyly v průběhu let zjištěny žádné případy nebo pouze několik případů během letního období. Celkově sezóna 2021–2022 vyvolala (z hlediska HPAI) největší dosud pozorovanou epidemii v Evropě.

Mezi 11. červnem a 9. zářím 2022 bylo v 16 zemích EU/EHP (včetně Spojeného království) hlášeno 788 nálezů viru HPAI; a to 56 u drůbeže, 22 u ptáků chovaných v zajetí a 710 u volně žijících ptáků. Neobvyklá perzistence u volně žijících ptáků pokračovala po celé léto v celkem 15 evropských zemích. Virus se dostal do hnízdících kolonií mořských ptáků na severním atlantickém pobřeží a způsobil masivní úmrtnost, zejména v Německu, Francii, Nizozemsku a Spojeném království.

Silně infikovaní volně žijící ptáci představovali trvalé riziko infekce i pro domácí ptactvo. Od června do září se počet ohnisek u domácího ptactva oproti předchozím měsícům snížil, ale stále byl více než pětkrát vyšší ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku.

„S případy zjištěnými u drůbeže a volně žijících ptáků do září, současná epidemie jasně stále probíhá. S podzimem začíná migrace a počet volně žijících ptáků zimujících v Evropě se zvyšuje; tito jsou pravděpodobně vystaveni vyššímu riziku infekce HPAI než v předchozích letech v důsledku sledované perzistence viru v Evropě,“ řekl Guilhem de Seze, vedoucí Odboru hodnocení rizik výroby (Risk Assessment Production Department) úřadu EFSA.

Úřad EFSA doporučuje zavést rychlé strategie za účelem vhodného a udržitelného zmírnění HPAI, včetně vhodných opatření biologické bezpečnosti a dozorových (surveillance) strategií pro včasnou detekci. V hustě osídlených oblastech a v drůbežářských výrobních systémech vysoce náchylných k vystavení ptačí chřipce je třeba důkladně zvážit střednědobé až dlouhodobé preventivní strategie.

Bezprecedentní geografické rozšíření

Probíhající sezóna HPAI způsobila dosud největší epidemii zaznamenanou v Evropě s celkovým počtem 2 467 ohnisek u drůbeže a 47,5 milionu ptáků utracených v postižených zařízeních. Kromě toho bylo oznámeno 187 nálezů u ptáků chovaných v zajetí a 3 573 případů HPAI u volně žijících ptáků. Geografický dosah letošní epidemie je bezprecedentní, s případy hlášenými od Svalbardského souostroví (s hlavním ostrovem Špicberky) v Norsku po jižní Portugalsko, a na východ až na Ukrajinu, což postihuje celkem 37 evropských zemí.

Na podzim 2021 virus HPAI A(H5N1) také poprvé překročil Atlantický oceán, šíříce se z Evropy do Severní Ameriky podél migračních tras a způsobující těžkou epidemii u drůbeže v několika kanadských provinciích a státech USA; a stejně tak úmrtnost volně žijících ptáků.

Nízké riziko pro lidi

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), které rovněž přispělo do této zprávy, dochází k závěru, že riziko infekce pro běžnou lidskou populaci v EU/EHP je nízké, a nízké až střední pro profesně exponované osoby, s vysokou nejistotou z důvodu vysoké rozmanitosti cirkulujících virů ptačí chřipky v ptačích populacích. Riziko přenosu na lidí vystavením se kontaminovaným drůbežím produktům je považováno za zanedbatelné.

Kromě toho ECDC zveřejnilo technickou zprávu týkající se „Testování a detekce zoonotických infekcí způsobených virem ptačí chřipky u lidí v EU/EHP“, do které přispěl úřad EFSA, referenční laboratoř EU a také Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zpráva týkající se ptačí chřipky za červen–září 2022: 

 

Zdroj: EFSA

Ilustrační foto