Bezpečnost potravin

První komercializované transgenní ovoce – papája

Vydáno: 29. 9. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Byly vyvinuty geneticky modifikované odrůdy papáje odolné vůči viru PRSV, které jsou již komerčně pěstované. Nutriční složení GM-plodů papáje duhové se s výjimkou obsahu vitaminu A a vápníku neliší od tradičních odrůd.

Produkce papáje (Carica papaya L.), která je pěstována v různých tropických a subtropických oblastech vzrostla v posledním desetiletí (1998 – 2008) o 40 % a dosáhla ca 9,1 mil. t.. Hlavními produkčními oblastmi jsou Indie, Brazilie, Nigerie, Indonesie a Mexiko. Dobře známé jsou nutriční a léčivé vlastnosti papáje. Patří mezi 5 druhů běžně konzumovaného ovoce (společně s guavou, vodním melounem, grapefruitem a kiwi), které jsou do značné míry schopné pokrýt doporučené výživové dávky vitaminu A, C, draslíku, folátů, niacinu, thiaminu, riboflavinu, železa, vápníku a vlákniny.

Limitujícím faktorem produkce papáje je virus PRSV (papaya ringspot virus) přenášený mšicemi. Proto bylo v r. 1998 na Havaii započato s komerčním pěstováním dvou geneticky modifikovaných kultivarů (Rainbow a Sun-up) rezistentních vůči PRSV. V současné době činí podíl papáje Rainbow 70 % produkce na Havaii. Kromě USA se dodává do Japonska a Kanady. Prodej v jiných zemích naráží na legislativu.

Pro posouzení bezpečnosti je uvedeno nutriční složení těchto transgenních plodů v porovnání se složením běžných odrůd (testováno ve 3 stadiích zralosti: 1. sklizeny a analyzovány zralé, ale zelené plody, 2. sklizeny zelené plody, ale analyzovány až po dosažení žluté barvy, 3. sklizeny a hned analyzovány plně zralé žluté plody). U 36 analytů nebyly zjištěny rozdíly ve složení. Jen obsah vitaminu A byl u GM-plodů vyšší a obsah vápníku nižší. GM-plody mají v raném stadiu zralosti vyšší obsah bílkovin a papainu, ale u zralých plodů jsou tyto rozdíly nevýznamné. Obsah benzyl-isothiokyanátu (BITC, alergenní a toxický) byl velmi nízký u GM- i u tradičních odrůd, a i ve všech stadiích zralosti.

 

Rozdíly ve složení papáje sklizené v plné zralosti (žluté)

 

GM-odrůda

Tradiční odrůda

Vlhkost (g/100 g)

85,0 ± 0,1

85,5 ± 0,2

Bílkoviny (g/100 g)

0,779 ± 0,06

0,702 ± 0,01

Tuky (g/100 g)

0,158 ± 0,07

0,141 ± 0,00

Vláknina (g/100 g)

0,490 ± 0,09

0,535 ± 0,04

Popel (g/100 g)

0,445 ± 0,03

0,410 ± 0,01

Energie (kJ/100 g)

245,3 ± 2,5

236,6 ± 4,6

Vitamin A (IU A/100 g)

262 ± 18,2

138 ± 18,6

Vitamin C (mg/100 g)

84,9 ± 2,7

75,9 ± 3,5

Makroprvky

 

 

Vápník (mg/100 g)

9,51 ± 0,86

19,6 ± 2,41

Hořčík (mg/100 g)

15,9 ± 1,74

17,4 ± 2,03

Fosfor (mg/100 g)

6,20 ± 0,46

6,30 ± 0,49

Draslík (mg/100 g)

162 ± 18,8

135 ± 25,4

Sodík (mg/100 g)

2,51 ± 0,43

2,69 ± 0,47

Mikroprvky

 

 

Měď (mg/100 g)

0,04 ± 0,004

0,04 ± 0,005

Železo (mg/100 g)

0,07 ± 0,004

0,08 ± 0,02

Mangan (mg/100 g)

0,01 ± 0,002

0,001 ± 0,002

Zinek (mg/100 g)

0,05 ± 0,005

0,07 ± 0,03

 

 

 

Papain (mg/100 g)

5,81 ± 0,09

5,43 ± 0,22

BITC (mg/100 g)

0,061 ± 0,02

0,057 ± 0,06

 

J. Food Composition and Analysis, 24, 2011, č. 2, s. 140-147