Bezpečnost potravin

První čínsko-evropské symposium o nanotechnologii u spotřebitelských výrobků

Vydáno: 25. 4. 2011
Autor:

Beijing (Čína), 14.–15. dubna 2011.

V červnu 2010 bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi Společným výzkumným střediskem (JRC) Evropské komise, jeho Institutem pro zdraví a ochranu spotřebitele (JRC–IHCP) a Chinese Academy of Inspection and Quarantine (CIAQ). Na základě tohoto se uskutečnilo ve dnech 14.–15. dubna 2011 v Beijingu první společné symposium o nanotechnologii použité u spotřebitelských výrobků.
Obě instituce, JRC a CIAQ, poskytují technickou pomoc zákonodárcům, proto je zapotřebí, aby spolupracovaly ve vědeckém výzkumu zaměřeném na bezpečnost spotřebitelských výrobků. Nanotechnologie byla identifikována jako jedna z klíčových oblastí pro budoucí spolupráci, neboť se stále více využívá při vývoji nových a zdokonalených výrobků, u kterých je zapotřebí posuzovat odpovídající prospěch a bezpečnost. Bezpečnost potravin a ochrana spotřebitelů není v současném globalizovaném trhu již čistě lokální záležitostí, ale je zapotřebí ji posuzovat v širším kontextu mezinárodní spolupráce. Nanotechnologie je prioritní výzkumná oblast v CIAQ i JRC–IHCP.

První Sino–EU symposium bylo organizováno za účelem:
– výměny informací o výzkumných aktivitách prováděných v Číně a EU se zaměřením na identifikaci a detekci nanomateriálů v kompozitech a toxikologických účinků nanočástic;
– získání lepšího přehledu o aktivitách na poli standardizace metod;
– identifikace priorit pro další výzkum nanomateriálů na globální úrovni a hlavních problémů při posuzování rizika a detekci nanomateriálů ve spotřebitelských výrobcích za účelem ochrany spotřebitelů.

Symposia se zúčastnilo asi 60 osob z čínských vědeckých institucí a zástupců vládních organizací. Akce se rovněž zúčastnilo pět řečníků z EU. V rámci široké diskuse byla identifikována řada oblastí pro budoucí spolupráci mezi Čínou a Evropou.
Program symposia

Zdroj: JRC–IHCP

Databáze výrobků využívajících NT: viz kategorie “Food and Beverage”