Bezpečnost potravin

Projekty EU: COPHES – DEMOCOPHES

Vydáno: 20. 2. 2013
Autor: sukova1

Cílem projektů financovaných Evropskou komisí v letech 2009 – 2012 byl monitoring kontaminantů v lidském těle prováděný v 27 evropských zemích.

Evropský Akční plán „Prostředí a Zdraví“ pro roky 2004-2010 ve své části 3 vyzval k vývoji koherentního přístupu k humánnímu biomonitoringu (HBM) v Evropě. Pro tyto účely Evropská Komise financovala dva projekty:

  • COPHES s 35 partnery z celkem 27 Evropských zemí připravuje harmonizovaný postup pro realizaci HBM v Evropských státech (2009-2012) a podporuje DEMOCOPHES v realizaci studie proveditelnosti
  • DEMOCOPHES testuje tento navržený postup v 16 zúčastněných státech EU (2010 -2012)

viz Státní zdravotní ústav 

 Analýza 4000 vzorků moči a vlasů prováděná s dvojicemi matka-dítě v 17 zemích ukázala přítomnost nežádoucích látek. Lidské tělo je mj. kontaminováno malým množstvím rtuti, kadmia, nikotinu (z prostředí) a pěti ftalátů používaných v plastech, které působí jako endokrinní disruptory (EDC).

V šesti z těchto států byl u sledovaných osob zkoumán i výskyt bisfenolu A, parabenu a triklosanu (rovněž EDC). EDC jsou dávány do souvislosti mj. s předčasnou pubertou dívek a novorozeneckými defekty genitálií u chlapců a se zvýšeným rizikem druhů rakoviny závislých na hormonech (rakovina prostaty a prsu).

Výzkumy by měly podpořit změnu politiky vedoucí ke snížení zdravotního rizika z kontaminovaného prostředí.

EU Food Law, 2012, č. 554, s. 13-14


Další informace: WHO: Biomonitoring-based indicators of exposure to chemical pollutants