Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Projekt Nu-Age do kategorie

Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv > Technologie, technika, výzkum, odborné časopisy - Archiv> Potravinářství - Archiv
Aktuality > Aktuality

Projekt Nu-Age

Vydáno: 27.9.2011
Tisk článku
Autor: Ing. Irena Suková
Byl zahájen pětiletý projekt v rámci 7. rámcového programu, při němž má být vytvořena a ověřena výživová pyramida pro osoby nad 65 let a stanoveny strategie pro zachování zdraví ve stáří. Na projektu se podílí 31 subjektů z EU, Švýcarska, Turecka a USA.
Podle evropského informačního centra pro potraviny (European Food Information Council - EUFIC) je nyní věk dožití 78 let, zatímco v r. 1980 jen 72 let. Otázkou je, zda mohou lidé žít déle ve zdraví než dosud. Na to by měl odpovědět projekt Nu-Age („New dietary strategies adressing the specific needs of elderly population for a healthy ageing in Europe“, který začal v květnu 2011 a bude trvat 5 let.
Stravování má jen určitý podíl na zdravotním stavu ve stáří, který souvisí především
-       se zvyšováním podílu tuku v těle,
-       se snižováním podílu vody a
-       se snižováním podílu kostí a libové svaloviny.
K dalším fyziologickým změnám často patří omezená funkčnost ledvin a narušené hospodaření s elektrolyty. V případě některých živin (vitamin D, vitamin K) je doporučený příjem ve stáří zvýšený. Snižuje se vlastní syntéza (vitamin D), zhoršuje se absorpce (vitamin B12) v důsledku chronické atropické gastritidy.
Zatím není k dispozici dostatek znalostí o výživě pro zdravé stáří. Známo však především je, že vznik zánětlivých procesů (jsou příčinou arteriosklerózy či diabetu 2. typu aj.), které jsou přirozenou součástí stárnutí, lze výživou ovlivnit.
Na tento projekt (výzkum a technologický rozvoj) je v rámci 7. rámcového programu výzkumu EU určeno 9 mil. EUR. Konsorcium zahrnuje 31 partnerů z Belgie, ČR (Zeelandia sro), Irska, Řecka, Francie, Španělska, Itálie, Maďarska, Nizozemí, Rakouska, Polska, Finska, Švédska a UK a také Švýcarska, Turecka a USA. Začleněni jsou odborníci z oblasti bio-gerontologie, imunologie molekulární chemie, a také z průmyslových, obchodních a biotechnologických podniků. Koordinátorem je prof. Franceschi z Univerzity Bologna.
Výzkumníci, kteří se podílejí na projektu mají za úkol odhalit nové výživové strategie, které by přispěly k odstraňování onemocnění souvisejících se stářím.
K prvním stanoveným úkolům patří vytvoření výživové pyramidy pro osoby od 65 let (NU-AGE 65 +). K tomu účelu bude nutno posoudit význam různých faktorů stárnutí, nutno shromáždit výživová doporučení z různých zemí, informace o existujících obohacených potravinách a údaje o příjmu živin mj. i podle analýzy krve a moči. Zahrnuty budou i socioekonomické faktory.
Stanovené cíle:
1. působit proti snižování fyzických/kognitivních schopností jako důsledku progresivního stárnutí různých orgánů/systémů (imunitní, kardiovaskulární, kosti, mozek, svaly, trávicí trakt), a sice jednoročním pokusem se speciálně stanovenou dietou, u 1250 zdravých dospělých mužů a žen ve věku 65-79 let (polovina na dietě, polovina kontrolní vzorek – běžná strava) v 5 různých regionech EU;
2. posoudit vliv nově vytvořené výživové pyramidy pro osoby 65+ na orgány/systémy s použitím velkého souboru biomarkerů vztahujících se k výživě a stárnutí, a se zvláštním zaměřením na mírné chronické zánětlivé stavy, které jsou hlavním rizikovým faktorem chorob souvisejících se stárnutím;
3. zpracovat hloubkovou studii na 120 subjektech.

Food Design, 2011, č. 3, s. 31-32
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021