Bezpečnost potravin

Produkty z černého rybízu jako významný zdroj vitaminu C

Vydáno: 1. 11. 2022
Autor: Společnost pro výživu

Článek publikovaný v časopise Výživa a potraviny 5/2022


Ilustrační fotografie (pixabay.com)

Společnost pro výživu publikovala článek „Produkty z černého rybízu jako významný zdroj vitaminu C“ v časopise Výživa a potraviny 5/2022.

Abstrakt
Minoritní tuzemské druhy ovoce a prospěšné látky v nich obsažené jsou aktuálním tématem potravinářského výzkumu. Cílem této studie bylo porovnat obsah vitaminu C v meziproduktech a finálních výrobcích z černého rybízu společně s vybranými kvalitativními znaky (refraktometrická sušina, titrační kyselost). Byl analyzován soubor 13 vzorků a zjištěný obsah vitaminu C byl následující: 1020 ±78 mg/kg pro homogenát ovoce, 1102 ±31 mg/kg pro čerstvě vylisovanou šťávu, 651 ±103 mg/kg pro dřeň, 700 ±209 mg/kg pro koncentrát, 2,8 ±0,1 mg/kg pro nektar a 47,5 ±0,1 mg/kg pro džem. Nálezy vitaminu C odpovídaly způsobu a míře tepelného namáhání výrobků a byly přímo úměrné zjištěné titrační kyselosti (r = 0,871).

Klíčová slova: vitamin C, černý rybíz, meziprodukty, finální produkty.
 

 

Autoři článku: Ing. Tereza Podskalská, Ing. Filip Beňo, Ing. Adam Tobolka, doc. Ing. Helena Čížková, Ph.D., Ústav konzervace potravin, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

Zdroj: Společnost pro výživu