Bezpečnost potravin

Přísnější fytosanitární kontroly dřevěného obalového materiálu z Běloruska, Číny a Indie

Vydáno: 1. 3. 2021
Autor: ÚKZÚZ

Tisková zpráva ÚKZÚZ

Evropská unie přistupuje od 1. 3. 2021 ke změně opatření při dovozu některých komodit z Běloruska, Číny a Indie. Opatření mají za cíl omezovat zavlékání škodlivých organismů prostřednictvím dřevěného obalového materiálu. Nově musí všichni dovozci dovážené zásilky z těchto zemí oznámit prostřednictvím systému TRACES NT.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje o změnách dovozních požadavků pro dřevěný obalový materiál použitý k přepravě komodit z třetích zemí na území Unie. Změny jsou platné od 1. 3. 2021 a týkají se zpřísnění opatření při dovozu.
 
Důvodem jsou opakované záchyty škodlivých organismů (hlavně dřevokazného hmyzu) v dováženém dřevěném obalovém materiálu z Běloruska, Číny a Indie. 
 
Určitý podíl zásilek z těchto zemí bude podroben dovozní rostlinolékařské kontrole ÚKZÚZ tj. ověření splnění dovozních rostlinolékařských požadavků, které stanovují pro dřevěné obaly ošetření proti škodlivým organismům a mezinárodně stanovené označení. 

Zásilky budou podrobeny ve vstupním místě (na vnější hranici EU) nebo v místě vykládky dovozní rostlinolékařské kontrole (celní prostory, místa vykládek).  

Na základě aktualizovaného seznamu komodit obsahujícího konkrétní celní kódy dále upozorňujeme všechny dovozce dovážející z uvedených zemí, že v případě komodit zařazených do celních kódů – 2514, 2515, 2516, 4401, 4415, 6801, 6802, 6803, 6907 a 7606, musí být tyto povinně zapsány před vstupem na území EU do systému TRACES NT (Trade Control and Expert System New Technology), a to formou Společného zdravotního vstupního dokladu (SZVD, CHEDPP). 

Celní orgány v členských státech EU jinak nepropustí žádnou dováženou zásilku uvedených komodit do navrhovaného celního režimu na území EU (ČR).
 

Ivana Kršková, tisková mluvčí 

Přílohy: 

 

Zdroj: ÚKZÚZ