Bezpečnost potravin

Příručka pro provozovatele potravinářských podniků

Vydáno: 25. 2. 2010
Autor:

Úplné znění základních legislativních předpisů a návodů souvisejících s výrobou potravin.

Odbor potravinářské výroby a legislativy Ministerstva zemědělství zpracoval a koncem února 2010 vydal publikaci pod názvem „Příručka pro provozovatele potravinářských podniků“ (viz příloha).
Cílem této publikace je shrnutí a zkompletování základních předpisů evropského i národního potravinového práva.
V publikaci lze nalézt úplné znění zákona o potravinách, úplné znění vyhlášky na označování potravin, dále základní nařízení z oblasti hygieny a bezpečnosti potravin, včetně návodů Evropské komise k aplikaci těchto předpisů ES.
Dále příručka obsahuje ucelený přehled prováděcích vyhlášek k zákonu o potravinách a dále seznam evropské legislativy dle tematických oblastí.
Příručka je primárně určena potravinářským podnikům zabývajícím se výrobou, zpracováním, skladováním, distribucí, nebo uváděním do oběhu potravin, ale může být rovněž kvalitní pomůckou pro získání a doplnění základního přehledu v oblasti potravinového práva pro širokou veřejnost.

 

 
Zdroj: MZe
Publikaci v tištěné podobě si lze objednat u pana Deutsche, e-mail: olaf.deutsch@mze.cz.