Bezpečnost potravin

Přidávání vitaminů, minerálních a dalších látek do potravin: rejstřík Společenství

Vydáno: 21. 7. 2011
Autor:

Průběžně aktualizovaný rejstřík je volně přístupný veřejnosti.

Ve shodě s článkem 9 nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin zřídila Komise rejstřík Společenství týkající se přidávání vitaminů, minerálních látek a některých dalších látek do potravin.

Rejstřík zahrnuje:
a) vitaminy a minerální látky, které mohou být přidány do potravin (uvedené v příloze I nařízení),
b) formy vitaminů a minerálních látek, které mohou být přidány do potraviny (uvedené v příloze II nařízení),
c) nejvyšší a nejnižší přípustná množství vitaminů a minerálních látek, která mohou být přidána do potravin, a veškeré s tím související podmínky (stanovené v souladu s článkem 6 nařízení),
d) informace o vnitrostátních předpisech (uvedených v článku 11 nařízení pro povinné přidávání vitaminů a minerálních látek),
e) veškerá omezení přidávání vitaminů a minerálních látek (stanovená v článku 4 nařízení),
f) látky, pro něž byla předložena dokumentace (v souladu s čl. 17 odst. 1 písm. B nařízení),
g) informace o látkách uvedených v příloze III nařízení a o důvodech pro jejich zařazení do zmíněné přílohy,
h) informace o látkách uvedených v části C přílohy III nařízení, jejichž použití je obecně povoleno podle č. 8 odst. 5.

Rejstřík je přístupný veřejnosti a průběžně se aktualizuje. Aktualizace z 20.7.2011 je k dispozici v příloze.

Příloha: Community Register on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods (pdf, 125 kB, 20 stran)

Uvedený registr má pouze informační charakter a nenahrazuje legislativní dokumenty Společenství. Další informace o přídavku vitaminů, minerálních a některých dalších látek do potravin jsou v přehledu uvedeny na internetových stránkách Evropské komise.

Zdroj: Evropská komise