Bezpečnost potravin

PREZODE – The Preventing Zoonotic Diseases Emergence Initiative (FAO)

Vydáno: 27. 1. 2021
Autor: Ministerstvo zemědělství

Informace Ministerstva zemědělství

Iniciativa byla spuštěna 11. 1. 2021 na Summitu „Jedna planeta pro biodiverzitu 2021“ FR prezidentem E. Macronem (spolu s A. Merkel, Ch. Michel, DG Qu, DG, T. A. Ghebreyesus).

Iniciativa se zaměřuje na zvýšení mezinárodní (a mezikontinentální) spolupráce v boji proti chorobám zvířat, které stojí za 2/3 nakažlivých nemocí u lidí (v posledních desetiletích až za 75%, zejména kvůli zvýšenému tlaku na ztrátu biodiverzity a původního životního prostředí divokých zvířat). Iniciativa („pro urgentní prevenci zvířecích chorob“) se zaměřuje mapování, posouzení a vymýcení rizik potenciálních patogenů zvířat a jejím výstupem bude vědecký a strategický plán akce, který bude přenosný pro vládní programy pro eliminaci rizik dalších pandemií (měl by být hotový v roce 2022). Součástí iniciativy bude i digitální platforma pro shromažďování a sdílení informací.

Jako hlavní nástroje iniciativy figurují posílený monitoring a reportovací systémy na všech úrovních, zahrnutí rizikových faktorů (i socioekonomických a kulturních), vytvoření lepších informačních systémů k mezinárodnímu sdílení zkušeností a koordinaci.

Do iniciativy jsou zapojeny 3 hlavní francouzské výzkumné organizace (INRAE – Národní institut zemědělského výzkumu, CIRAD – Zemědělský výzkum pro rozvoj, IRD – Institut rozvojového výzkumu) a další výzkumné organizace z DE a NL, které mobilizovali přes 1000 výzkumníků. Dále o zapojení projevily zájem mezinárodní organizace, kromě FAO také WHO, OIE a UNEP. Zároveň byl spuštěn „One Health High Expert Council“.
Iniciativa stojí na pěti pilířích:

  • Analýza zoonotických rizik.
  • Snižování zoonotických rizik.
  • Rychlé rozeznání a evaluace socioekonomických dopadů.
  • Mezinárodní monitorovací systém zoonotických rizik.
  • Vytvoření regionálních sítí zúčastněných stran v sektoru zdraví a biodiverzity.

 

Zapojení FAOOne Health Approach“ (propojenost zdraví lidí, životního prostředí a zvířat) je základní hodnotou programu FAO pro odpověď a obnovy po COVID-19, který se zaměřuje na to, aby se z pandemie kromě zdravotní krize nestala i krize potravinová. FAO se dlouhodobě věnuje prevenci zvířecích chorob a má zkušenosti s jejich potíráním (Ebola, MERS, ptačí chřipka). Další FAO programy, rozsáhlá síť kontaktů a monitoring z regionů budou iniciativě k dispozici, stejně jako 400 expertů na zdraví zvířat, působících zejména v Africe a Asii. Zapojeno bude i nové FAO/ WHO centrum.

Udržitelnost je zásadní v přístupu k životnímu prostředí, protože následky ekologické degradace jsou zvýšené kontakty mezi zemědělskými zvířaty – divokými zvířaty a lidskou populací.

Zdroj: FAO; CIRAD (Agricultural research for development, CIRAD – One Planet Summit, CIRAD – Thierry Lefrançois)

 

Ing. Martina Nádvorníková
Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

Zdroj článku: eagri.cz


Zdroj: FAO