Bezpečnost potravin

Prezentace ze semináře „Otázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR“

Vydáno: 5. 11. 2018
Autor: MZe, Odbor bezpečnosti potravin

Seminář se uskutečnil dne 24. října 2018 v prostorách Ministerstva zemědělství.

Odborný seminář „Otázky dopadu jaderné havárie do zemědělství a připravenost ČR“ organizovalo Ministerstvo zemědělství společně se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním ústavem radiační ochrany.

Prezentace z odborného semináře naleznete v přiložených souborech.  

 

PROGRAM
 
Minimální základy radiační ochrany k tématu
„Člověk a záření aneb minimum z radiační ochrany“ 
ING. DANA DRÁBOVÁ, PH.D., předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Nová atomová legislativa ve vztahu k řešení dopadů radiační havárie
„Regulace spotřeby potravin kontaminovaných radionuklidy v důsledku radiačních havárií“
ING. KARLA PETROVÁ, Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)

Dosavadní zkušenosti z jaderných havárií s dopadem na okolí
Část 1 – „Úvod: zjednodušený průběh havárie JE a dopad na zemědělství“
ING. JIŘÍ HŮLKA, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)
Část 2 – „Havárie jaderných zařízení ve světě“
ING. IRENA MALÁTOVÁ, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)

Radiační monitorovací síť ČR, stávající systém kontroly kontaminace potravin, plodin a vody
„Monitorování při radiační havárii – metody a prostředky“
ING. EVA ŠINDELKOVÁ, CSC., Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB)
„Radiační monitorovací síť ČR metody stanovení a vybrané výsledky monitorování“
ING. MIROSLAV HÝŽA, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)


Vybrané výsledky ukončených projektů bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra (MV) týkající se dopadů do zemědělství: 
A) „Výzkum v oblasti dopadu jaderné havárie a radioaktivní kontaminace v zemědělství (ukončené a probíhající projekty)“
ING. JIŘÍ HŮLKA, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)  
„Výzkum pokročilých metod detekce, stanovení a následné zvládnutí radioaktivní kontaminace (metodiky a doporučení pro zemědělství)“
ING. MILUŠE BARTUSKOVÁ, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO) 

B) „Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín“
RNDR. PETRA HESSLEROVÁ, PH.D., ENKI O.P.S. TŘEBOŇ (ENKI)
„Nástroje GIS pro prostorové hodnocení radioaktivní kontaminace zemědělských plodin a půdy“
DOC. ING. JAKUB BROM, PH.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JČU) 

 
Informace o probíhajících projektech bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra (MV) v dané oblasti:
A) „Likvidace radiačně kontaminované biomasy po havárii JE – distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií“
ING. MIROSLAV KAJAN, ENKI O.P.S. TŘEBOŇ (ENKI)

B) „Strategie řízení nápravy území po radiační havárii“
ING. IRENA ČEŠPÍROVÁ, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)

C) „RAMESIS – Radiační měřící síť pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí“
ING. JIŘÍ HŮLKA, Státní ústav radiační ochrany (SÚRO)