Bezpečnost potravin

Prezentace z webináře Výživa rostlin jako součást integrované ochrany rostlin

Vydáno: 24. 2. 2023
Autor: ÚKZÚZ

Prezentace z webináře konaného dne 22. 2. 2023.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský uspořádal pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly online seminář prostřednictvím platformy Teams na téma Výživa rostlin jako součást integrované ochrany rostlin.

Představeny byly nejen přednášky ÚKZÚZ, prezentovány byly i poznatky dalších institucí, které se touto problematikou zabývají:

Česká zemědělská univerzita, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Ministerstvo zemědělství, Ústav výzkumu globální změny AV ČR a také zástupci soukromého sektoru.  

Prezentace přednášejících jsou k dispozici níže v přílohách.  

Uvítáme vaši zpětnou vazbu vyplněním dotazníku spokojenostiDěkujeme ! 

Záznam webináře bude brzy zveřejněn na našem YouTube kanálu 

Přílohy

 

 

Zdroj: ÚKZÚZ