Bezpečnost potravin

Přes 50 000 páťáků již ví, jak snadné je žít zdravě

Vydáno: 15. 6. 2015
Autor: PK ČR

Tisková informace Potravinářské komory ČR ze dne 15. 6. 2015.

Internetový soutěžní vzdělávací kurz Hravě žij zdravě vstoupí po letních prázdninách do svého devátého ročníku. Za uplynulých osm let se do projektu registrovalo přes 50 000 žáků základních škol, především z pátých tříd. Tito si ve čtyřech soutěžních lekcích projektu osvojili základní pravidla kognitivně-behaviorální terapie, jejíž podporovatelkou je Iva Málková ze sdružení STOB.

Primárním cílem projektu je preventivní působení na žáky základních škol proti vzniku nadváhy a obezity. Prostředkem k naplnění cíle jsou čtyři lekce interaktivního kurzu Hravě žij zdravě a praktická část, tzv. Deníček, jež se svým obsahem snaží změnit nevhodné stravovací návyky, zlepšit pitný režim a zvýšit pohybovou aktivitu u dětí.

Kurz je propojený se soutěží pro páté ročníky základních škol o ceny podporující aktivní životní styl. Odměněni budou i učitelé vítězných tříd. Soutěžní část bude zahájena 21. 9. 2015 na www.soutez.hravezijzdrave.cz a potrvá do 31. 12. 2015. Nesoutěžně je kurz přístupný všem generacím se zájmem o zdravý životní styl.

Hlavními partnery jsou Potravinářská komora ČR a Česká technologická platforma pro potraviny. Odbornými garanty jsou společnost STOB a Poradenské centrum Výživa dětí.

Z24-Tiskova_informace-20150610.pdf [171.22 KB]

Z24-plakat.pdf [1.58 MB] 

Zdroj: PK ČR