Bezpečnost potravin

Přednáška „Výkonnost potravinářského sektoru“

Vydáno: 12. 2. 2018
Autor: ÚZEI

Přednáška se koná v rámci potravinářských úterků dne 27. 2. 2018.

 Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací Vás zvou na odbornou přednášku
JUDr. Josefa Mezery, CSc. a Ing. Zdeňky Náglové, Ph.D. na téma

„Výkonnost potravinářského sektoru“.

Zájemci budou seznámeni s významnými parametry ekonomické analýzy potravinářského odvětví, s vývojem produkce rostlinného a živočišného původu u vybraných výrobků a s dalšími podrobnostmi sledovaného odvětví.
Bližší informace a abstrakt k akci je k dispozici zde.

U příležitosti akce připravila Knihovna Antonína Švehly  (http://www.knihovnasvehly.cz/), která je součástí ÚZEI, seznam (rešerši) literatury z fondu na téma „potravinářský průmysl – ekonomika, konkurenceschopnost, ziskovost, obchod“.

Ve fondu je na dané téma velké množství publikací, níže uvedená ukázková rešerše obsahuje výběr z publikací dostupných ve fondu.

Rešerše z katalogu knihovny – seznam publikací (knih, zpráv, norem, atd

Rešerše z České zemědělské a potravinářské bibliografie – seznam článků z vybraných českých periodik a sborníků.

Zdroj: ÚZEI

Foto: Shutterstock