Bezpečnost potravin

Pražští hygienici v prvním čtvrtletí 2022: pokuty za pochybení v zařízeních restauračního typu za bezmála 400 tisíc korun

Vydáno: 22. 4. 2022
Autor: HSHMP

Zpráva Hygienické stanice hlavního města Prahy

Snahou je omezit zdravotní rizika pro návštěvníky

Státní zdravotní dozor prováděný hygienickou službou se nadále ukazuje jako velmi potřebný. Potvrzují to výsledky kontrol Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) za první tři měsíce letošního roku. V rámci 263 kontrol museli hygienici za zjištěné nedostatky udělit 76 finančních sankcí za bezmála 400 000 Kč.

Někteří provozovatelé a zaměstnanci provozoven poskytujících stravovací služby si stále neuvědomují zdravotní rizika a nebezpečí, která konzumentům nedodržováním předepsaných preventivních postupů hrozí. V prostředí nedostatečně uklízených provozoven se vytváří shluky špíny a pavučin, ve kterých nacházejí vhodné prostředí nejrůznější patogeny a zvyšuje se riziko jejich možného přenosu do připravovaných pokrmů. Zanedbaný technický stav v podobě neprofesionální provizorní opravy mnohdy ani náležité provedení sanitace neumožňuje.

Jako lež se v jedné z provozoven ukázalo ujišťování personálu, že je prováděna řádná očista zeleniny a ovoce. Při kontrole prostoru přípravny zde kontroloři objevili uložiště špinavých hadrů a dalších úklidových pomůcek. Očista ovoce a zeleniny v takovémto prostředí je buď nemožná nebo naprosto neefektivní.

Jako nepřijatelná se jeví praxe v některých zařízeních, kde se pokrmy skladují nebo převáží ke konzumentům ve znečištěných provozních nádobách. Opět hrozí zdravotní rizika konzumentům.

Pravidla je nutné dodržovat rovněž při skladování potravin a produktů. Nesprávnými či nezodpovědnými postupy se zvyšují zdravotní rizika pro strávníky. Jak ukazují hygieniky v reálných provozovnách pořízené fotografie, část personálu klidně potraviny skladuje ve znečištěné lednici, kde navíc ponechá nezakryté nádoby s přílohami k pokrmům, omáčkami či masnými polotovary. Hygienici musí současně neustále připomínat správné zásady péče o chladící a mrazící zařízení: pravidelné odmrazování nejen snižuje energetickou náročnost těchto zařízení, ale zároveň vytváří příležitost pro jejich důkladnou a hlavně pravidelnou hygienickou očistu. Rozpracované pokrmy je současně důležité před skladováním vždy řádně označit, aby mohla být dodržena lhůta jejich použitelnosti.

Významnou složku kontrolní činnosti hygieniků přestavuje úzká spolupráce s veřejností. 51 kontrol hygienici provedli na základě od veřejnosti zasílaných podnětů, nejčastěji poukazujících na nedostatečnou provozní hygienu stravovacích zařízení nebo nedodržování mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví.

Mimořádnou důležitost dále představují kontroly provozoven prováděných v návaznosti na obdržená podezření na zdravotní obtíže po konzumaci jídel hosty. Takových kontrol v prvním čtvrtletí hygienici provedli 24. Oprávněné se podněty ukázaly v 11 případech, tedy ve 46 procentech, což rozhodně není malé číslo.

Pražští hygienici proto v zájmu ochrany zdraví konzumentů a návštěvníků v kontrolách provozoven dále pokračují.

V Praze 21. 4. 2022

HSHMP


Zdroj: HSHMP