Bezpečnost potravin

Potravinářský úterek: Vliv výživy v prevenci infekčních chorob

Vydáno: 13. 3. 2024
Autor: ÚZEI

Foto: Shutterstock

Česká potravinářská společnost z. s. a Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 26. 3. 2024 od 14:30 hod. v Klubu techniků na Novotného lávce č. 5, v Praze 1, v místnosti č. 318 ve 3. p. na téma:

Vliv výživy v prevenci infekčních chorob

Přednášející: RNDr. Petr Šíma, CSc.
Mikrobiologický ústav v.v.i., AV ČR

ABSTRAKT
Vztahu výživy ke zdraví si byli vědomi už lékaři ve starověku a středověku. Je obecně přijímáno, že typ a skladba výživy určuje do značné míry zdravotní stav populace. Přesto jsou lidé již po několik posledních generací přesvědčeni, že opravdu účinně lze propuknutí infekčního onemocnění předejit očkováním. To je sice pravda, ale preventivně očkovat lze jen proti několika málo infekčním nemocem, ale použít vakcinaci jako prevenci proti nově vyvstalým infekčním chorobám, které se čas od času náhle neočekávaně objeví a řada z nich se navíc masivně šíří, nelze.
Přednáška chce poukázat na poněkud opomíjený fakt, že vztah mezi antiinfekční imunitou a výživou je komplexně propojen. Hladovění a podvýživa, ale i nesprávná skladba výživy, a naopak, i nadbytek stravy poškozují imunitní funkce a snižují schopnost imunitního systému vyrovnávat se se sdělnými (infekčními) chorobami (což rovněž platí i pro choroby nesdělné (chronické). Odhaduje se, že nedostatečná nebo skladebně neadekvátní výživa je příčinou až více než 75 % infekčních nemocí.

Účast na přednášce je bezplatná a bez předchozí registrace.

Zdroj: ÚZEI